Contact Form

היסטוריה

תוכניות לימודי היסטוריה מקיפות נושאים מגוונים, מכל תחומי החוויה האנושית, ועוסקת בארצות שונות ובכל התקופות ההיסטוריות החל מהעולם העתיק ועד העת החדשה.

לימודי היסטוריה וארץ ישראל מאגדים בתוכם חמישה חוגים המענקים תואר ראשון B.A  או B.Ed
​הלימודים בחוגים השונים במסגרת לימודי היסטוריה, מתמקדים בהקניית הידע והכלים הנדרשים להבנת ההיסטוריה האנושית, שהיא תוצר של תהליכים מדיניים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים.
החוגים מכשירים את הסטודנטים ללימוד, להבנת תהליכים, להוראה ולמחקר עצמאיים.