SharePoint
תואר»B.Ed - בחוג ללימודי ארץ ישראל
תעודה»תעודת הוראה בלימודי ארץ ישראל לבית הספר העל יסודי (כיתות ז' – י')

אודות החוג
לימודי ארץ-ישראל הינו תחום לימודים העוסק באופן משולב במכלול נושאים רב תחומיים: תופעות ותהליכים גיאוגרפיים, ביולוגיים, היסטוריים, ישוביים, חברתיים, תרבותיים ומדיניים בארץ ישראל במהלך הדורות. הלימודים בחוג מתמקדים בכלל הקבוצות החברתיות והאתניות שישבו ושיושבות בארץ, בתהליכים ההיסטוריים ובשילוב המאפיינים הגיאוגרפים. הלימודים כוללים הכרה אישית וחוויתית של הארץ על כל מרכיביה הרב תחומיים. הסיורים הלימודיים מהווים חלק בלתי נפרד ממהלך הלימודים...
 
מתעניינים בלימודים?
X
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר