Contact Form

ספרות ומבע יצירתי

​​​​​​​​​​​​תואר: B.A - בחוג לספרות, דרמה ומבע יצירתי
תעודה: תעודת הוראה בספרות לבית הספר היסודי או העל יסודי (על פי הכשרתו:א'-ו' או ז'-י')​​​

החוג ללימודי ספרות ומבע יצירתי, פותח בפני הסטודנטים חלון אל עולמה המגוון של היצירה המילולית הקלאסית והעכשווית. הקורסים השונים נבנים במגמה להעשיר את עולמו של הלומד, להקנות לו שפה וכלים לפענוח היצירות הספרותיות ולהוראתן. לימודי ספרות מאפשרים:
  • צמיחה אישית בתחומי הביטוי המילולי והיצירתי
  • הקניית כלים להוראה חוויתית, בנוסף או כהשלמה להיבטים התיאורטיים. 
  • במסגרת התכנית ניתן לקחת סדנאות לתיאטרון ובימוי, סדנאות שירה, סיפורת ודרמה. 
  • מפגשים עם סופרים ומשוררים, אמנים ואנשי תיאטרון. 
  • תואר ראשון ותעודת הוראה לביה"ס העל יסודי והיסודי 

שביל השירה בגן הבוטני באורנים