Contact Form

לימודי המזרח התיכון

​​​​​​תואר: B.A - בחוג ללימודי המזרח התיכון
תעודה: תעודת הוראה תוענק בחוג הבחירה השני​ ​
הלימודים בחוג מתמקדים בתהליכי עיצובו של המזה"ת, בעיקר במאה ה-20 ובראשית המאה ה-21. תוכנית הלימודים כוללת קורסים עדכניים במגוון הדיסציפלינות: היסטוריה, סוציולוגיה, כלכלה, מדע המדינה, גיאוגרפיה, השפה הערבית ותרבויותיה, דת, אומנות ותקשורת.

נושאי הלימוד בחוג
היווצרות מדינות ערב  |  מדינות המזרח התיכון כיום  |  יחסים בין ערביים  |  אומנות האסלאם ואומנות לאומית מודרנית גיאוגרפיה של המזה"ת  |  כלכלת המזה"ת  |  מים ונפט: אוצרות מסוכנים  |  אמצעי התקשורת ויצירת דעת קהל​
לצפייה בתקצרי הקורסים