Contact Form

למה ללמוד אצלנו?

​​​​
יוצאים החוצה. לומדים מהשטח. נפגשים. שואלים. חוקרים. מתמודדים עם אתגרים.

התכנית מיועדת לאוהבי אתגרים, בעלי אוריינטציה חברתית, מדעית-סביבתית, למי שרוצה ללמוד וללמד באמצעות פיתוח, למי שרוצה ללמוד מהשטח ובשטח, למי שרוצה לשלב חינוך ועשייה חברתית-סביבתית, למי שרוצה לשלב לימודים ועבודה!

  • לומדים בשטח וגם באורנים, לומדים ממובילי שינוי וגם מחוקרים, לומדים פדגוגיה, ידע וכלים. לומדים לפתח פתרונות יצירתיים לאתגרים חינוכיים-חברתיים-סביבתיים, לומדים עם ארגונים, קבוצות וקהילות בצפון הארץ.
  • התכנית נותנת הזדמנות לחשיבה רחבה משותפת, אירגוני שטח יחד עם סטודנטים ומרצים מהאקדמיה לקידום פתרונות יצירתיים, איכותיים לאתגרי אמת בצפון הארץ.
  • תוצרי הלמידה יאפשרו לבוגרי התכנית להוביל תהליכים פדגוגיים לפיתוח פתרונות יצירתיים עם חניכים ותלמידים במסגרות חינוכיות שונות.
  • המחנכים, בוגרי התכנית יפתחו אצל בני הנוער יכולות להתמודד עם אתגרי המאה ה-21 בעולם משתנה, ויכשירו את דור העתיד לחשיבה יצירתית משותפת.

    בוגרי התכנית יחוו, יאספו, ינתחו ידע מהספרות והשטח, יכירו ויבינו אתגרים חברתיים- סביבתיים המאפיינים את הצפון, יתנסו בעיבוד סוגיות מורכבות וירכשו כלים לפיתוח והמצאת פתרונות.
    משך הלימודים: 4 שנים
Footer Mobile