SharePoint

יהושע מרגולין "הדוד יהושע" 
מורה ומחנך, אחד ממיסדי החינוך להכרת הטבע של ארץ- ישראל. עלה ארצה מרוסיה בשנת 1905. משנת 1924 שימש כחמש שנים מורה "במקווה ישראל" והפך את המקום לאכסניה של לימודי טבע ומולדת. כשעזב את מקווה ישראל היה למורה נודד, שלימד טבע בקיבוצים ובמושבים בעמק יזרעאל תוך התבוננות בטבע ועבודה עצמית בשדה.
בשנת 1931 הקים בתל-אביב את המכון הביולוגי-פדגוגי בתקופת שהותו בתל-אביב כתב מרגולין רשימות וסיפורים רבים לילדים, בהם תיאר את טבע הארץ ונופיה, כמו כן חיבר ספרי לימוד. משהחליטה התנועה הקיבוצית להקים סמינר להכשרת מורים, ראתה במכון של מרגולין בתל אביב את הבסיס לסמינר. מרגולין סבר שיש להקים את הסמינר בעמק יזרעאל או בעמק זבולון. אחרי שנים התגשם חלומו וקם סמינר "אורנים" , ביה"ס לחינוך של התנועה הקיבוצית. מרגולין נפטר בשנת 1947 ונקבר בשטח הסמינר.


יהושע מרגולין
מורשת יהושע מרגולין "הדוד יהושוע" (1877-1947) מגדולי חוקרי הטבע והמחנכים בארץ ישראל
» קישור לאוסף
» לאתר יהושוע מרגולין

קבר מרגולין 

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר