SharePoint

בארצנו הצחיחה מהווה נוף צמחי המים מרכיב נדיר ומיוחד. צמחי המיים אנם מהווים קבוצה אחידה. יש עצים היוצרים נוף של יעד גדות לאורך נחלי האיתן,שרכים הצומחים על קירות מטפטפים, צמחי ביצה הגדלים במים אך נופם מזדקר מחוץ למים וצמחים הצפים במים. במבט ראשון המים הם בית גידול נוח מאד לצמחים אך צמחים רבים יסבלו ואף ימותו אם ננסה לגדלם במים או בקרקע רוויה הבעיה העיקרית אינה עודף המים כי אם חוסר החמצן הנחוץ לשורשי הצמחים לנשימה. בכדי להתגבר על חוסר החמצן מכילים צמחי המים רקמות אוורור ספוגיות שאוגרות את החמצן הנפלט בזמן ההטמעה, ומאפשרות מעבר חמצן מהאיברים המזדקרים מעל פני המים לאלו שבתכם. מרבית צמחי המים פורחים בקיץ, שכן אז שוררים תנאי טמפרטורה מיטביים מבחינתם. לצמחי המים זרעים קטנים הנישאים הרוח, המים או על רגלי ציפורים, וכך הם מגיעים בקלות לכל מקווה מים חדש ומאכלסים גם אותו.הסרטון "צומח מים"
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר