SharePoint
גינון אקולוגי
קורסים בגינון אקולוגי
 
קורס פרמקלצ'ר – יפורסם במהלך השנה 

קורס בגינון קהילתי
(הקורס הינו שיתוף פעולה בין הגן הבוטני ושדמות)
ריכוז הקורס:ד"ר מיכל (מוקי) גרוס

רציונאל: גינה קהילתית מהווה מוקד מפגש של הקהילה ואמצעי לחיזוקה ולהעצמת חבריה. העבודה בגינה גורמת לסיפוק מעבודת גינון ויוצרת מגע עם הטבע והסביבה. כמו כן מאפשרת הגינה התארגנות קהילתית במטרה ללמוד נושאים שונים (גינון אקולוגי, קומפוסט...) או לצורך פעילות ציבורים (בעד או נגד). גינות קהילתיות הן אמצעי מצויין לשימור שטחים פתוחים, לטיפוח שטחים מוזנחים, לחיזוק הקשר לאדמה ולגידול עצמאי של מזון אורגני טרי.

מטרת הלימודים
: הקניית כלים מעשיים - אקולוגיים וקהילתיים, להקמה, פיתוח וניהול גינות קהילתיות בתפיסה סביבתית בת-קיימא.

קהל היעד
: פעילים ומתעניינים בתחומי הסביבה והגינות הקהילתיות, בעלי תפקידים העוסקים באיכות הסביבה ברשויות, בבי"ס, במתנ"סים , גמלאים וחברי ועד בתים משותפים המעוניינים בשיפור חזות בתיהם וכדומה.

היקף ומועד הלימודים
: ימי ג', בשעות 14.30- 17.30, (4 ש"ס,) 56 שעות לימוד אקדמיות. פתיחה בספטמבר ובמהלך סמסטר א'. הקורס יתקיים בכיתת הלימוד בגן הבוטני

נושאי הלימוד: היכרות עם גישות שונות הקיימות בגינון קהילתי בארץ ובעולם. תכנון גינה, מפגש עם נציגי גינות קהילתיות פעילות, שיטות שתילה והשקיה, אופני הטיפול בגינה, ניהול פרויקט גינון בקהילה, עבודה עם מערכות עירוניות ומוניסיפאליות ועוד
דגש יושם על שיטות של גינון בר קיימא, אשר יאפשרו את הנאת התושבים מהגינה, תוך שמירה על משאבי הטבע עבור הדורות הבאים.
בקורס ירצו אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם בארץ וישולב סיור לגינות קהילתיות בארץ.

חובות: נוכחות מלאה, הגשת עבודה מסכמת (תכנון גינה קהילתית )
גמול השתלמות לעו"ה: הקורס יוגש להכרה לגמול עם ציון (על המעוניינים להגיש בקשה לגמול במסלול אישי)


לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר