SharePoint
סדנת גן בוטני

קהל יעד
: תלמידי שנה ג'-ד' בחוג לביולוגיה, במסגרת קורסי הבחירה (מחוץ לתוכנית החוג).

מטרות הקורס: לפיתוח הגן הבוטני ושימורו חשיבות רבה להוראה, למחקר, כמאגר למיני בר וכריאה ירוקה באורנים הן לסטודנטים ולסגל ההוראה והן לקהילה מחוץ למכללה.
מטרת הסדנה היא לתת לסטודנטים ניסיון מעשי בפיתוח, החזקה ותיעוד של גן בוטני והזדמנות להטביע את חותמם באופן פעיל על עיצוב הגן הבוטני ושימורו.
נושאי הקורס: הסטודנטים יכולים להתחיל בעבודה החל מהסמסטר השני של שנה ג'. משך העבודה: סמסטר אחד, 4 שעות שבועיות או 54 שעות עבודה מעשית הכוללים: עבודה פיזית, איסוף נתונים ועיבודם.
הסטודנטים יחויבו לקיים מפגש רציף עם מנהלת הגן, לתכנן עמה את תכנית
העבודה ולהגיש דיווח שעות חודשי .תכנית העבודה תוכן על-ידי הסטודנטים ותכלול: מטרות, שלבי יישום ולוח זמנים, אמצעים נדרשים, שותפים אפשריים (מתוך ו/או מחוץ אורנים) ורשימת ספרות.
העבודה תסוכם ותצטרף למאגר המידע שנבנה בגן.
הציון הסופי (עבר) יינתן בסיום מילוי החובות.

דרישות קדם: ראיון אישי עם ד"ר מיכל (מוקי) גרוס.
מספר המקומות מוגבל מאוד
סמסטר יום שעה מרצה מיקום
בתאום בתאום בתאום ד"ר מוקי גרוס גן בוטני
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר