פעילויות בגן

סיורים מודרכים בנושאי טבע ​
הכרת מגוון המינים בחורש הים תיכוני, פיזור זרעים, חי מתחת לאבן, התאמה לביתי גידול יבשתיים ומימיים, תקשורת מעולם החי, המים כמקור חיים, צמחים בשירות האדם, פרחים והאבקה...ועוד. 
מפגשים מוקדמים והנחיית עבודות אקולוגיות.
 
​שב​יל שירה בגן הבוטני באורנים