צוות התכנית למצטיינים - צור קשר

שםתחום התמקצעות עיקרידוא"ל
אברמסון יעלרפואה סיניתyaeli.abr6@gmail.com
אגמי אסףווינג צ'ון- אומנות לחימהasafagami@gmail.com
אודסר איילתסוציולוגיה ואמנותayeletodesser@gmail.com
אור תמרקרמיקהTamar823@gmail.com
גרוסמן אבירדיוavi_g@oranim.ac.il
וינמן דורוןביולוגיה זאולוגיהDoronwe9@walla.co.il
זובנקו פולינהאומנותpolizubenko@gmail.com
חזן מוראומנותMorcha6@gmail.com
טלבי רועיאקולוגיהtalbion@gmail.com
לוז אילןצילוםilanluz@gmail.com
לולאי שריתעיצוב ותפירהnukileh@gmail.com
לופו וולנסקי לימורמנהלת תכנית מצטייניםLimor.volansky@oranim.ac.il
לידר נועםווינג צ'ון- אומנות לחימהnoamc.lidar@gmail.com
נגרי אלוןתעופה וחללateufa@netvision.net
עידן עדיאפיה ושאלהadiidan58@gmail.com
פולישוק אלכסרובוטיקה ותכנותalepole@gmail.com
ציפוק רונןוידאוronen_t@oranim.ac.il
קפוטא דרורמדעיםkapota@post.bgu.ac.il
קרן מירימתמטיקהmirikeren111@gmail.com
רוזנצוויג רוויתתאטרוןwravit@gmail.com
רוזנר אריאלמבוכים ודרכוניםrelrosnerdm@gmail.com
רינסקי ולאדיסלבפיזיקהvrinski@yahoo.com
שפירא גילוידאוgil_sha@oranim.ac.il
 אחראית אדמיניסטרטיבית excellent@oranim.ac.il
Footer Mobile