SharePoint
חיי קבוצה במכינה קדם צבאית
חיי הקבוצה במכינה נועדו ליצור שיתוף ואינטימיות בין חברי הקבוצה, מבלי לבטל את ייחודיות הפרט. חיי קבוצה מהסוג שיש במכינה הם התנסות נדירה ומשמעותית. החיים בקומונה גדולה יחסית (ולכל אחד החדר האינטימי שלו... עם עוד שלושה אנשים), תוך כדי ניהול עצמי כמעט מלא, דורשים מכל אחד מהמכינאים לקחת יוזמה, ולהסתמך על חברי הקבוצה שלו. המכינאים פועלים במגוון צוותים אשר תפקידם לנהל את החיים השוטפים במכינה, ואת מטרות המכינאים מחוצה לה. צוותים פועלים כמו:
צוות גיוס- אשר תפקידו לגייס את היב'ניקים אל המכינה.
צוות אוכל- שתפקידו להיות אחראי לקניית המצרכים, והכנת הארוחות, לפי שיקול דעתם ובהתאם לתקציב.
צוות ציוד- שתפקידו להיות אחראי על הציוד הקיים במכינה והזמנה חדשה של ציוד.
צוות תרבות- שתפקידו לדאוג ליצור תרבות פנאי עצמית ערבי תרבות, קבלות שבת, ימי הולדת חגים וכו'.
צוות קשרי חוץ- שתפקידו להיות בקשר רציף עם גורמים חיצוניים למכינה, ובנוסף להביא מרצים אורחים מידי שבוע, עפ"י רצונם ורצון המכינאים.
צוות איכ"ס (איכות סביבה)- שתפקידו להעלות ולהגביר מודעות לגבי איכות הסביבה.
צוות שכר- אשר אחראי למציאת עבודות בשכר על מנת להרוויח את מנת לחמנו בכבוד, וכמו כן צוותים רבים נוספים שמשתנים ממחזור למחזור בהתאם לרצון המכינאים.
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר