SharePoint
בי"א בחשוון תשנ"ו, ה- 04.11.1995, נרצח בידי מתנקש יהודי ראש-ממשלת ישראל, יצחק רבין. היה זה שיאו של תהליך התפוררות חברתית בעם היהודי ובמדינת ישראל. מתוך השבר, ובמטרה ברורה לתקנו, קמה ב-א' באלול תשנ"ח ה- 23.08.1998 המכינה הקדם-צבאית להכשרת מנהיגות חברתית ע"ש רבין, באורנים.
במכינה, שמטרתה הכשרת מנהיגות חברתית, מתקיימות שפע פעילויות המהוות מרכיב מרכזי בהתפתחות והעצמה האישית של חניכי המכינה. המכינה מעניקה חיי קבוצה והתנסות נדירה ומשמעותית. הלימודים נערכים בצורה בלתי פורמלית: בקבוצות, סיורים, טיולים ובשיחות פתוחות.
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר