SharePoint

הכנס ה – 53 של העמותה לזואולוגיה בישראל
יתקיים ביום א', ה – 25 בדצמבר 2016 (כ"ה בכסלו תשע"ז, א' חנוכה),
בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, ברחובות.
למידע נוסף

העמותה לזואולוגיה בישראל
מטרות החברה הן לקדם, לעודד ולהפיץ את מדע הזואולוגיה בישראל לענפיו השונים, מהרמה הביוכימית והמיקרוסקופית ועד לרמה ההתנהגותית והאקולוגית של בעלי החיים בסביבתם הטבעית. לצורך כך החברה מאגדת את הזואולוגים בישראל, חובבים, מורים ואנשי אקדמיה ומארגנת כינוסים, ימי עיון וסיורים מדעיים. החברה תורמת לכתיבת סקרים מדעיים בנושאים העומדים במרכז פעילותה ומעורבת בהגברת שימור הטבע בישראל על ידי מתן יעוץ מדעי לגופים ממשלתיים...


 
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר