SharePoint
שם הקורס: כלים יחודיים להוראה מתקנת בקריאה ואסטרטגיות למידה בחט"ב - במרוכז (הכשרת אקדמאים
קוד הקורס: 13140110023'ש שנתון: 2013
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
תכנית הכשרת אקדמאים להוראה בחנ"מ  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
א 00:0000:00 תקוה עובדיהב. 57 כתה 107סילבוסאתר הקורס
א 00:0000:00ד"ר סיגלית ברנדהב. 57 כתה 107סילבוסאתר הקורס
קהל יעד
סטודנטים בתוכנית להכשרת אקדמאים לחנ"מ
דרישות קדם
מטרות הקורס
1.רכישת ידע תאורטי בנושא לקויות קריאה בקרב תלמידי חט"ב. 2. רכישת ידע מעשי בנושא לקויות קריאה וכתיבה בקרב תלמידי חט"ב. 3. הכרת כלים להתמודדות עם למידה בגיל ההתבגרות. 4. קישור בין ידע תאורטי ומעשי
נושאים
1. אסטרטגיות הוראה: הטרמה, אוצר מלים, שאילת שאלות, סיכום ורעיון מרכזי, כתיבה ועוד.. 2. מודל מיומנויות: הוראה מובנית מבוססת שלבים להבנת נקרא. 3. כלים מעשיים להוראה: בניית דפי עבודה, פעילויות,משחקים ובחירת טקסטים 4. כלים תומכים: תכנון שעור, סדר יום, סיכום שעור ברמת תלמיד וסטודנט. 5. בניית תוכנית עבודה- ועדכונה לאורך השנה. 6. הכרת עקרונות לפתוח מיומנויות יסוד בקריאה: אוטומציה בקריאה, האצת שטף קריאה, פיתוח ידע מורפולוגי,שפתי ופיתוח קריאה מבוססת הבנה. 7. הכרות עם אסטרטגיות קוגניטיביות תומכות למידה: שיטות לארגון זמן, ארגון תוכן, ייעול דרכי למידה, שיטות אחסון וזכירה. 8. הכרת דרכים מעשיות לפתוח מיומנויות יסוד בקריאה: "מן הצרוף אל הסיפור", "בונים סיפור", ועוד. 9. הכרות עם דרישות משרד החינוך. תוכנית לחינוך לשוני, מערך הסטנדרטים לחינוך המיוחד, מבחני מיצ"ב, פיזה ועוד..
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר