SharePoint
שם הקורס: מוסיקת האבסורד: עיון ביצירות פ. קפקא
קוד הקורס: 14106122061'ש שנתון: 2014
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
החוג לספרות ,דרמה ומבע יצירתי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שה14:0015:30פרופ' משה יצחקיבית42 חדר 406סילבוסאתר הקורס
קהל יעד
סטודנטים בחוג לספרות שנים ב'-ג'
דרישות קדם
מטרות הקורס
" היכרות עם יצירתו של פרנץ קפקא, אחד מגדולי היוצרים במאה ה-20 " לבחון שאלות של ייצוג, עיצוב ותפקיד המוסיקה בחיי אדם, בספרות בכלל ואצל קפקא בפרט " עיון בפואטיקת האבסורד של קפקא באמצעות משלים, פרגמנטים וסיפורים. " לעמוד על המתח שבין אבסורד לתקווה, מוסיקה וגאולה " לעמוד על המתח שבין היסודות הריאליסטים והפנטסטיים. " לבחון באמצעות הפואטיקה הקפקאית שאלות של קונפורמיזם ונון קונפורמיזם, חשיבה תבניתית וחשיבה מחוץ לקופסא בשאלות ספרות, חינוך וחיים.
נושאים
" על פרנץ קפקא - בין ביוגרפיה לספרות. " בין פואטיקה, אסתטיקה ומשמעות. " מוסיקה בחיים ובספרות של קפקא. " הגלוי והמכוסה ביצירתו של קפקא. " על מוסיקה, תקווה וגאולה בעולם אבסורדי. " חינוך לאותנטיות, הקשבה וביקורתיות באמצעות הטקסטים של קפקא.
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר