איגרת חודשית

​לקבלת האיגרת החודשית של המדרשה - שילחו אלינו את כתובת הדוא"ל שלכם: sharon_o@hamidrasha.org.il
איגרות תשע"ט

איגרות תשע"ח
אב תשע"ח​   
תמוז תשע"ח
סיוון תשע"ח
אייר תשע"ח
ניסן תשע"ח
אדר תשע"ח
שבט תשע"ח
טבת תשע"ח
כסלו תשע"ח​
חשוון תשע"ח
תשרי תשע"ח

איגרות תשע"ז
אלול תשע"ז​
אב תשע"ז​
תמוז תשע"ז
סיוון תשע"ז​
אייר תשע"ז
ניסן תשע"ז​
אדר תשע"ז
שבט תשע"ז
טבת תשע"ז​
כסלו תשע"ז​
חשוון תשע"ז​
תשרי תשע"ז

איגרות תשע"ו
אלול תשע"ו​
אב תשע"ו​
תמוז תשע"ו
סיוון תשע"ו​
אייר תשע"ו
ניסן תשע"ו​
אדר ב' תשע"ו
אדר א' תשע"ו
שבט תשע"ו
טבת תשע"ו​
כסלו תשע"ו
חשוון תשע"ו​    
תשרי תשע"ו​  

איגרות תשע"ה:
אלול תשע"ה
אב תשע"ה
תמוז תשע"ה
סיוון תשע"ה
אייר תשע"ה
ניסן תשע"ה​
אדר תשע"ה
שבט תשע"ה
טבת תשע"ה
כסלו תשע"ה
חשוון תשע"ה
תשרי תשע"ה​

איגרות תשע"ד:
אלול תשע"ד​
אב תשע"ד
תמוז תשע"ד
סיוון תשע"ד
אייר תשע"ד​
ניסן תשע"ד
אדר ב' תשע"ד​
אדר א' תשע"ד
שבט תשע"ד
טבת תשע"ד
כסלו תשע"ד
חשוון תשע"ד
תשרי תשע"ד

איגרות תשע"ג:
אלול תשע"ג 
אב תשע"ג  
תמוז תשע"ג  
סיון תשע"ג   
אייר תשע"ג   
ניסן תשע"ג   
אדר תשע"ג  
שבט תשע"ג  
טבת תשע"ג   
כסלו תשע"ג   
חשוון תשע"ג   
תשרי תשע"ג   

איגרות תשע"ב
אלול תשע"ב   
אב תשע"ב   
תמוז תשע"ב   
סיון תשע"ב   
אייר תשע"ב   
ניסן תשע"ב  
אדר תשע"ב  
שבט תשע"ב   
טבת תשע"ב   
כסלו תשע"ב 
חשוון תשע"ב   
תשרי תשע"ב    

איגרות תשע"א:
לקראת אלול תשע"א  
לקראת אב תשע"א   
לקראת תמוז תשע"א
לקראת סיון תשע"א  
לקראת אייר תשע"א
לקראת ניסן תשע"א
לקראת אדר ב' תשע"א
לקראת אדר א' תשע"א
לקראת שבט תשע"א
לקראת טבת תשע"א
לקראת כסלו תשע"א
לקראת חשוון תשע"א
לקראת תשרי תשע"א

איגרות תש"ע:
לקראת אלול תש"ע
לקראת אב תש"ע
לקראת תמוז תש"ע
לקראת סיון תש"ע
לקראת אייר תש"ע
לקראת ניסן תש"ע
לקראת אדר תש"ע
לקראת שבט תש"ע
לקראת טבת תש"ע
לקראת כסלו תש"ע
לקראת חשוון תש"ע
לקראת תשרי תש"ע

אגרות תשס"ט:
לקראת אלול תשס"ט 
לקראת אב תשס"ט 
לקראת תמוז תשס"ט 
לקראת סיון תשס"ט 
לקראת אייר תשס"ט 
לקראת ניסן תשס"ט 
לקראת אדר תשס"ט 
לקראת שבט תשס"ט 
לקראת טבת תשס"ט 
לקראת כסלו תשס"ט 
לקראת חשוון תשס"ט 
לקראת תשרי תשס"ט 

אגרות תשס"ח:
לקראת אלול תשס"ח 
לקראת אב תשס"ח 
לקראת תמוז תשס"ח 
לקראת סיון תשס"ח 
לקראת אייר תשס"ח 
לקראת ניסן תשס"ח 
לקראת אדר ב' תשס"ח 
לקראת אדר א' תשס"ח 
לקראת שבט תשס"ח 
לקראת טבת תשס"ח
לקראת כסלו תשס"ח 
לקראת חשוון תשס"ח 
לקראת תשרי תשס"ח 

אגרות תשס"ז:
לקראת אלול תשס"ז 
לקראת אב תשס"ז 
לקראת תמוז תשס"ז 
לקראת סיון תשס"ז 
לקראת אייר תשס"ז 
לקראת ניסן תשס"ז 
לקראת אדר תשס"ז 
לקראת שבט תשס"ז 
לקראת טבת תשס"ז 
לקראת כסלו תשס"ז 
לקראת תשרי תשס"ז

                   Footer Mobile