SharePoint
המדרשה באורנים
מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל


תרבות וזהות יהודית - יצירת שפה תרבותית חיה על בסיס מקורות ישראל.

שבת, חגים וטקסי חיים - לימוד, עיצוב ועריכת טקסי חג למשפחה ולקהילה.

התחדשות הקהילה - יצירת מרחב ציבורי מיטבי ליחיד ולמשפחתו על בסיס התרבות היהודית ומקורותיה.

תיקון אדם ותיקון עולם - לימוד המיועד לתיקון מידותיו של האדם ולהעמקת האחריות לזולת והצדק החברתי בקהילה ובמדינה.

חינוך - הנחלת תרבות יהודית בשדה החינוך בקהילה, במשפחה, בבית הספר ובתנועת הנוער. 

מגדר ויהדות - פיתוח מבט מגדרי בתרבות היהודית וחתירה לשיוויון מגדרי במרחב הלימודי, החברתי והתרבותי. ​

הכשרת מנהיגות - פיתוח כוחות להובלה רוחנית וחברתית בקהילה.
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר