חזון המדרשה

המדרשה באורנים – חזון יעוד וערכים (תשע"ה)

חזון
המדרשה באורנים מובילה ומזוהה בישראל ובעולם היהודי כמרכז חינוכי הפועל להתחדשות החיים היהודיים בישראל, תוך התמקדות במערכת החינוך ובמרחב הקהילתי והמשפחתי.

יעוד
אנחנו שואפים לעצב חברה, שחבריה מרגישים בבית בתרבותם היהודית והציונית, ובונים את זהותם האישית והציבורית מתוכה. אנו מצמיחים ומטפחים יחידים וקהילות החותרים לאחריות חברתית, ערבות הדדית ופלורליזם כחלק מתפיסתם היהודית והציונית.

ערכים חיצוניים
 • המדרשה פועלת ליצירה והעמקה של  הזהות היהודית-ציונית-הומניסטית של החברה הישראלית בכללה, והציבור החילוני בפרט, במכלול היבטי החיים.
 • אנחנו מציעים פעולה חינוכית מערכתית והוליסטית, המבוססת על פדגוגיה של זהות, ורואים בחיי קהילה ובקהילתיות תשתית לחברה ישראלית בת–קיימא.
 • אנחנו מתמחים ביהדות, בהכשרת מנהיגות חברתית-תרבותית, במגדר ובהנחיית קבוצות, ואנו מציעים תכניות המשלבות בין תוכן ותהליך, לימוד ומעשה.
 • אנו פועלים בדרכנו למען צדק חברתי, תיקון עוולות ומצוקות בחברה הישראלית, וחותרים למעורבות והשפעה על מוקדי כוח ומקבלי החלטות ברמה הלאומית.

ערכים פנימיים
 • חברי המדרשה הם שותפים לדרך, הפועלים מתוך גאווה ותחושת שליחות, ומתוך סולידריות בין אישית.
 • עבודתנו מתבצעת בניהול משותף, בעבודת צוות, ובאחריות כוללת למימוש פעולות הארגון.
 • אנו ארגון לומד ועושה, המאמין בתהליך ובפעולה מתמשכת לאורך זמן.
 • אנחנו מאמינים במקצועיות ושואפים להיות מובילים בתחומי הדעת שלנו, מובילי שינוי וחדשנים בתחומינו.
 • אנו שואפים להיות ארגון רב-דורי, שחבריו מייצגים ביוגרפיות שונות ומגזרים שונים בחברה הישראלית, באופן שישרת את הפעולה של התחדשות יהודית ישראלית.
 • המדרשה פועלת ברוח היהדות ההומניסטית, מתוך תפיסת שוויון והוגנות חברתית כלפי עובדיה, שותפיה וקהלי היעד שלה.
 • המדרשה פועלת להבטיח לעובדיה בטחון תעסוקתי, תגמול הוגן וסביבת עבודה נעימה.  

מטרות המדרשה (תשע"ה):
 • לפתח תכניות ודרכי עבודה רלבנטיות לקהלים על רצף החיים.
 • להכשיר מנהיגות בתחום הקהילתי, החינוכי והציבורי המקדמת את חזון ויעוד המדרשה.
 • להרחיב את קהלי היעד של המדרשה בדגש על מבוגרים צעירים (גילאי 20-50), וקהלים שלא עבדנו איתם.
 • להגביר את הנוכחות והנראות של המדרשה לחיזוק השפעתה במישור הציבורי.
 • לפתח את תורת המדרשה כדי שתהווה בסיס עומק לפעולתה. (מחקר, כתיבה, פרסום)
 • ליצור ולחזק שותפויות עם ארגונים, קבוצות ויחידים מתחום ההתחדשות היהודית, והחברה הישראלית.
 • לפתח ולהפיץ לימוד ושיח פמיניסטי לעיצוב תרבות יהודית-ישראלית, תוך חיזוק בקיאותן ומעורבותן של נשים בתחומי התרבות היהודית והישראלית.
 • להעצים את איתנותה הכלכלית של המדרשה לשם מימוש חזונה לאורך זמן ובפריסה רחבה יותר, הן מבחינת כמות והן מבחינת המגוון.
 • לבנות בניין חדש למדרשה.
 • לפתח כלי משוב והערכה כדי להתאים את דרכי הפעולה לאור החזון ובהתאמה לשטח.
 •  לשפר את רווחת העובדים בתחום השכר, סביבת העבודה, הבטחון התעסוקתי והנופש.

​חזון המדרשה בניסוחו הקודם (2011)