תוכנית שנתית לקבוצת מנהיגות

סדרת מפגשים – "מנהיגות חברתית"

"שימת דגש על מנהיגות כתכונה העומדת בפני עצמה היא כשלעצמה חלק מן המחלה,
שהמנהיגות מתיימרת לרפא. בתור חברה, חיוני שנדע לא מי צריך להנהיג אותנו, אלא לאן ברצוננו להתקדם ולאן ראוי שנגיע.
הכמיהה למנהיגות עלולה לעוור אותנו מראות את המשימה האמיתית שניצבת בפנינו:
לאושש את יכולתנו ולהיאבק יחדיו למען עתידנו המשותף."
(מיכה אודנהיימר, מתוך "אין מנהיגות ללא תוכן")

קהל יעד
קבוצת מנהיגות

מטרת התכנית
  • בניית אופני חשיבה והתנהגות ברוח האחריות והמעורבות החברתית, בקרב המשתתפים.
  • בניית הקבוצה כ"גרעין קשה" המוביל תהליכים חברתיים בבתי הספר ובישוב.
  • יצירת מהלך "כדור שלג" למעורבות חברתית, עשייה ויצירה משותפת של חיים משותפים.

שיטה
  • בניית קבוצה מועצמת בתחום "המנהיגות החברתית" – לומדת, מתנסה ומובילה בפועל.
  • היכרות עם מנהיגים, דרכי הנהגה, והישגים בהסטוריה היהודית, ציונית ישראלית.
  • התלבטות משותפת על דרכי המנהיגות הנכונות לנו היום במעגלי השייכות השונים שלנו.
  • יצירת חוויה חברתית, סנרגטית ומעצימה למשתתפים בקבוצה.
מתכונת
25 מפגשי הדרכה לקבוצה בת 20 משתתפים.

 

 חודש

נושא

פירוט

מקורות

אלול סדנת הצטרפות: "אין מנהיגות ללא תוכן". מפגשי היכרות בינאישיים, ועם התכנית והמדריכים. תחילת תהליך גיבוש הקבוצה והגדרת יעודה.
הגדרת מטרות.
 
"אין מנהיגות ללא תוכן" מאת מיכה אודניהיימר.
תשרי "הבא לתקן יתחיל בעצמו" פעילות ברוח חגי תשרי – על חשבון נפש אישי וחברתי. על לאן פנינו בשנה זו ומה נרצה להשיג, את מה נרצה להשליך...  דרכו של אדם – מרטין בובר.
 

חשוון על המתח בין האמת לשלום שיחה סביב נושא מחלוקת בין מנהיג לציבור.
תקשורת בין ציבור להנהגה.
ופעילות הקשורה ליום הזכרון לרצח יצחק רבין.
לימוד "דמות צורות לבנות" (משנה, מסכת ראש השנה, פרק כ' משניות ח-ט).

 
כסלו "בראשית היה החלום" / יגאל אלון על איזו חברה אנו חולמים? באיזו חברה נרצה לחיות כבוגרים? איך יראה היומיום? מהם הערכים החשובים לנו? וכו'... נגדיר ביחד לאן מתחילים להנהיג. "כלים שלובים" - היכרות עם יגאל אלון כחולם, יוצר דרך ומנהיג. סיור מור"ק בעקבות ליל הגשרים.
 
טבת

"צדק צדק תרדוף"

ספר דברים

על הקשר בין דרישת צדק חברתי לבין מנהיגות. מהו הקשר בין כלכלה וחברה? האם הם משפיעים זה על זה? יוצרים האחד את השני? האם יש לנו השפעה על הכלכלה? אנחנו יכולים להעדיף דרכים בתוכה? 
 
מפגש עם פעילות חברתית סביב הנושא "מעגלי צדק".
שבט "גדול תלמוד המביא למעשה"
התלמוד הבבלי
שלב הגדרת יעדים חברתיים. סימון משימות ותחילת הוצאה לפועל.
הגדרת כלים להערכה. משוב.

 
"סמינר יזמות" – מרה"ד המדרשה באורנים.
אדר "לא בשמיים היא... בפיך ובלבבך לעשותו" (דברים ל) יוצאים לשטח, לפעילות בכתות, העברת פעולות שקוראות למעורבות חברתית והצטרפות לקבוצות עשייה בתחומים שונים גם בתוך ביה"ס וגם בקהילה. ריכוז המתנדבים והפעלתם בפרויקטים השונים.
 
עבודה על פי מודל – "תיק פרויקט" של המדרשה באורנים
ניסן "באנו ארצה לבנות ולהבנות" מה נתנו ומה קיבלנו? אחריות חברתית ומעורבות כמרכיב בונה פנימה ולא רק מחוצה לו. על הרווח שבנתינה, על שותפות כדרך חיים, על מעורבות והדדיות כהכרח בחיים משותפים.
 
פרקי חלוצים – "שורשי יניקה".

ניל פוסטמן – "קץ החינוך".

 
אייר "ארץ של תביעות גדולות"  א.ד.גורדון לקראת סיום התכנית – מה נדרש מאיתנו, איפה מנהיגות ישראלית פוגשת אותנו ותובעת מאיתנו?
וכמובן סיכום ומשוב התכנית.
פרקי חלוצים – "שורשי יניקה" / יריב בן אהרון.

 

לפרטים נוספים: דיה בדש, 052-8204785  m_hadraha@hamidrasha.org.il