SharePoint
בתי"ס יסודיים

לתכניות עם תלמידים 

בית ספר בלב קהילה
בבסיס התוכנית, עומדת תפיסת עולם, האומרת שבסביבה מחנכת צריכה להתקיים זיקה הדוקה בין בתי הגידול השונים של הילד: הורים, משפחה רחבה, בית ספר, קהילה. יחסי הדדיות וצמיחה משותפים צריכים להתקיים בין ביה"ס והקהילה: בית הספר הוא מוסד חינוכי המבטא את ערכי הקהילה והקהילה שותפה לביה"ס בעיצוב אורחות החיים.
מטרת התכנית להפוך את בית הספר למוקד של התחדשות קהילה יהודית - ישראלית. בית הספר ירחיב את הלימוד והשיח סביב תכנים יהודיים ישראלים. מוקד התחדשות זה מביא לביטוי מירבי את הקשרים שבין קהילה לביה"ס הפועל בתוכה.

"ביה"ס בלב הקהילה" פועל בשלושה מרחבים:
א. לימוד כאורח חיים: הענקת צורה חדשה לבתי-המדרש מסורתיים על ידי הפיכתם לנחלת הכלל כפעילות קהילתית חברתית. הלימוד מאפשר מפגש אנושי בו כל אחד מביא מעולמו לפירוש הכתובים העתיקים, ומזמן שיחה של אדם-לאדם. הקהילה הלומדת מעמיקה את ערכיה בלימוד שהוא אורח חיים.
ב. חליפות הזמנים נחגגות בקהילה: בית הספר מהווה מרכז לחגיגת חגים משותפים, תשתית לקיום חיים של תרבות ותוכן לקהילה. ציון חגים וזמנים מבטאים את הקשרים הנרקמים בין האנשים. זהו מקום ליצירה, מסירה ולחידוש של חגים וטקסים אישיים, בית-ספריים וקהילתיים ולביטוי המרכיב הרב-דורי בקהילה.
ג. פעולות לשם תיקון עולם: בית הספר יחד עם הקהילה מקיימים פעולות לשם תיקון עולם, ליצירת חברה טובה יותר. אנו מציעים ללוות את הפעילות המעשית בלמידה של סוגיות העולות מפעולות אלו כגון: נתינה וקבלה, מפגש עם חולשה ועוני, ושמירה על גבולות. דיון בהקשר התרבותי הרחב: יהודי – ישראלי – הומניסטי, ישמש מצע לעיצוב אורחות חיים בביה"ס ובקהילה. 

"ארמונות בזמן"
* כיצד משתמשים במאמצים הרבים שמושקעים בהפקת טקס לקידום יעדי ביה"ס?
* כיצד לעצב טקס חג שישקף את הרוח המיוחדת של ביה"ס? 
* כיצד לחזק את קהילת בית הספר באמצעות טקס החג?
בית-הספר מהווה מרכז לחגיגת חגים משותפים, תשתית לקיום חיים של תרבות ותוכן לקהילה. ציון חגים וזמנים מבטא את הקשרים הנרקמים בין האנשים. זהו מקום ליצירה, מסירה ולחידוש של חגים וטקסים אישיים, בית-ספריים וקהילתיים ולביטוי המרכיב הרב-דורי בקהילה. התוכנית המוצעת מאפשרת לימוד ותיכנון טקסים בית ספריים. 

"גירסא דינקותא" – סיפורי חז"ל
איך לומדים, נהנים ויוצרים בעקבות אגדות חז"ל?
תוכנית ייחודית לכתות יסוד בנושא של זהות יהודית, המתבססת על סיפורי תשתית ומושגי ערך יהודיים המעובדים לכתות יסוד. התוכנית מפגישה את המורות עם שפה חינוכית ודרך לימודית בין-תחומית ומאפשרת הפנמת מושגים מהתרבות היהודית בדרך חווייתית.


"באומר וצליל" – שירי חגים של פעם
איך לומדים, נהנים ויוצרים בעקבות שירים?
תוכנית שנתית המלווה את חגי ישראל בשירה ובמוזיקה. לימוד החג דרך השיר ומקורותיו התרבותיים.

"מסע בשביל ההתבגרות" - תכנית בר/בת-מצווה
התכנית אושרה למתווה החדש ברוח שנהר – תרבות ישראל, ע"י משרד החינוך.
איך יוצרים קשר בין התכנים המסורתיים של בר/בת המצווה לבין ההתבגרות היום?
התכנית מקרבת בני-נוער אל מורשת התרבות היהודית דרך טקס בר-המצווה. הזדמנות חינוכית ערכית להתמודד עם הזהות היהודית של התלמיד.
תכנים לדוגמה: מעגלי שייכות, התבגרות, משפחה, טקס וסמל, התפתחות טקס בר/בת-מצווה. לכיתות ו'.


להיות בת מצווה
מהו מקומן של בנות המצווה בתרבות ובחברה?
תוכנית לבנות מצווה, שתעסוק בסוגיות של התבגרות, שוויון ערך האדם (נשים וגברים) בנות בחברה, מושגים בפמיניזם בעולמן של הנערות, בת מצווה בתרבות היהודית ושאלת השוויון בין המינים. תוכנית לאמהות ובנות בבית הספר.


כישורי חיים
איך מתנהלים בעולם – בוחרים, מתייחסים, בודקים ושואלים?
תוכנית הבאה ללמד מושגי ערך וכישורי חיים בתוך תוכנית שנתית המלווה את מעגלי השייכות היהודיים-ישראלים.


תרבות וזהות יהודית בראי האמנות
"לא תעשה לך פסל וכל תמונה" – האמנם קיימת אמנות יהודית?
תוכנית המתמודדת עם שאלות הזהות דרך האמנות: סמלים, עיצוב מרחבים יהודיים, השפה, המילה והספר, מחזור השנה העברית, מחזור החיים היהודי.


מסע לירושלים העיר ולירושלים שבלב
מהן הדילמות שמציבה בפנינו ירושלים המורכבת והרב תרבותית?
תוכנית חינוכית הבוחנת את פניה הרבות והמגוונות של ירושלים, ומברר את היחס לירושלים בתקופות השונות ובתרבויות השונות.

שוויון בין המינים וזהות מגדרית
מגדר, פמיניזם ויהדות – איך זה מתחבר?
התכנית מתמקדת בבירור הזהות הנשית והגברית מתוך כוונה לאפשר יותר שוויון ואפשרויות לבני שני המינים. לימוד מקומה של האישה בתרבות כפי שמשתקף בספרות היהודית, באגדות ילדים ובשירה מודרנית. התכנים מותאמים לגיל התלמידים.


אתרים וערכים - חדר מורים מסייר
איך המרחב הגיאוגרפי יכול להוסיף ללימוד תרבותנו וזהותנו?
תוכנית סיורים המשלבת לימוד וסיור כשהמרחב הגיאוגרפי מוסיף מדרש משלו על הלימוד הטקסטואלי. באמצעות הסיורים נעלה תכנים של דילמות ערכיות ותרבותיות.


"ניגון מורות" - מפגש מורות דתיות וחילוניות
מה המשותף בינינו כמחנכים, מה השונה, איך מחנכים לערכים בחברה הישראלית?
חדר מורים לומד המפגיש צוותי מורים מהחינוך הממלכתי והממלכתי דתי ללמידה משותפת סביב סוגיות חינוכיות וערכיות ושיח עם התרבות היהודית ישראלית, מתוך כוונה להרחיב מעגלי מפגש גם בין התלמידים.

לפרטים:
ד"ר נירה נחליאל, מנהלת אגף החינוך, טל' 04-9838753 שלוחה 117,118 bsmidrasha@hamidrasha.org.il


***

הדרכת תלמידים בכיתות: 

בית מדרש "בית משותף"
בית מדרש העוסק בשאלות של "לחיות ביחד" - דימוי עצמי, ערך כבוד האדם, אחריות ובחירה, תפקידים, חיברוּת: לא טוב היות האדם לבדו, קבלה ונתינה, שוויון בין המינים, גבולות וחוקים רשות הרבים ורשות היחיד, סובלנות: ואהבת לרעך כמוך, הזר והשונה, מנהיגות, זהות, שייכות וגאווה. דרך מעגלי השייכות השונים. 
* מי אני: דימוי עצמי, ערך כבוד האדם, אחריות ובחירה. 
* חיברוּת: לא טוב היות האדם לבדו, קבלה ונתינה, יחסים ושוויון בין המינים. 
* גבולות וחוקים: רשות הרבים ורשות היחיד. 
* סובלנות: ואהבת לרעך כמוך, הזר והשונה. 
* שייכות: מנהיגות, זהות וגאווה.


להיות בת, להיות בן
שוויון בין המינים בבתי-ספר יסודיים
עקרון השיוויון בין המינים נחרת על דגלה של החברה הישראלית מיום היווסדה, והוא מהווה את התשתית המוסרית והערכית למרקם החיים החברתיים בארץ. בתוכנית זאת נלמד סיפורים, שירים ומדרשים המעלים שאלות של מגדר: תפקידי בנות ובנים, יחסים בין בנות ובנים, זהות של בת, זהות של בן, משפחה, מעגל השווים. התכנים יותאמו לגיל הילדים.
כמו כן נקיים שיחה ונחווה את היכולת לחיות ביחד בשותפות הדדית ובאחריות משותפת, העלאת שאלות של דימוי עצמי והקשר שלנו לסביבה הקיימת ועל זו שתתהווה, שאלות על מקומי במשפחתי, חלוקת תפקידים במשפחה, על הקשר בין התא המשפחתי למיקומי בחברה הרחבה יותר, על היכולת לפרוץ תפקידים מקובעים, על הצורך בכך. ולסיום על הרצון והחלום של כל אחד ואחת מאיתנו, באיזו חברה נרצה לחיות? ומה נרצה שיתאפשר? ולמי? על מהי חברה שוויונית? ומהו שוויון ערך האדם? ועל איך ניתן להשיג זאת?

מטרות התוכנית: 
* נתינת משמעות ומקום לבנות, כמו גם לבנים, והדרכת המחנכות ביישום הנושאים הללו בבית הספר. 
* עמידה על מאפייני ההבדלים בין המינים ומשמעותם, והבניית תודעה של שוויון ושל שוני. 
* הכרות עם מקורות וטקסטים המעלים נושאים מגדריים, כפי שמשתקפים בספרות הישראלית והיהודית ובמקורותיה התרבותיים.
קהל יעד: תלמידי כתות ג'-ה'.

נושאים בתוכנית: 
* עיסוק במעגל הראשוני - שיתוף ב"אני" של כל אחד מהמשתתפים – אני וחדרי. 
* תפיסת המשפחה כדוגמא לחיי חברה: "האישי הוא הפוליטי": התבוננות אישית פנימה לתוך החיים המשפחתיים של המשתתפים. חלוקת התפקידים, התנהלות, המקום ותפקידים במשפחה, ערכים מנחים ובסיסיים... 
* הקניית המושגים חופש וגבול כחלק מחיינו המשפחתיים והדמוקרטים. 
* בחינת הקשר והיחס בינינו לבין שכנינו. בין אדם לאדם. בין איש לאשה. 
* הבחנה בין קהילה של יחידים שותפים לבין קהילה של אחידים והתמודדות עם הרווח שבינינו – יחיד וחברה. 
* סיפורי הבריאה - פרקים א'-ב' בספר בראשית. 
* אגדות חז"ל - על בנות ובנים, אמהות ואבות. 
* אגדות ילדים ואגדות פמניסטיות. 
* סיפורים ושירים בני זמננו - על בנות ובנים, אמהות ואבות. 
* דמויות נשיות בחגי ישראל – נשים כמובילות שינויים לאומיים וכמצילות. 
* בנות ובנים בקולנוע.


מסע בשביל ההתבגרות
גיל 13-12 הינו תחילת תקופתה של התלבטות, עיסוק בזהות מגדרית ובזהות בכלל, סקרנות ובחינה עצמית וחברתית. תוכנית "מסע בשביל ההתבגרות" נעה סביב שני צירים מרכזיים. האחד מברר את התבגרותם של הנער/ה, את יחס הסביבה והמשפחה להתבגרות, את יחס המתבגרים לעצמם ולחבריהם, ואת המשמעויות החברתיות שישנן להתבגרות ולאחריות. הציר השני עוסק בסמלים ובטקסים היהודיים: בירור מקומם של טקסים וסמלים – בחיינו בכלל, ומבחינת המבנה המגדרי במשפחה; התעמקות בטקס בר/בת המצווה על גלגוליו השונים ובחינת יחסנו אליו.
קהל יעד: תלמידי כתות ו'.

מטרות התוכנית: 
* הכרות ובחינה של יחס המשפחה, החברה ויחס אישי לזהות מגדרית, להתבגרות פיזית, רגשית ונפשית. 
* בדיקה מקומם של טקסים וסמלים בחיינו ובכלל, ושל טקסים וסמלים יהודיים בפרט. 
* בחינה של המבנה המגדרי במשפחה והשפעותיו על התבגרותנו. 
* התלמידים יכירו את תכני טקס בת/בר-מצווה לאורך הדורות ויבחנו את החיבור האישי שלהם לנושא.

נושאים בתוכנית: 

* מעגל האני, פתיחה - תשתיות התוכנית, מעגלי השייכות ושמות. 
* מעגל האני – התבגרות פיסית ומנטלית, מגילות חיים. 
* מעגל המשפחה - מהי מצווה? כיבוד הורים. 
* מעגל המשפחה - מגילת חיים ישראלית - סיפורי הגירה משפחתיים. 
* "מסע" – פעילות אחה"צ להורים ותלמידים. 
* מעגל העם והמדינה – מהו סמל?, מהו טקס? 
* מעגל העם והמדינה – גלגולו של בר/בת מצווה, איך לחגוג בר/בת מצווה? 
* מעגל העם והמדינה – הדלקת נרות, הפרשת חלה, תפילין, מעמד בית הכנסת, פרשת השבוע. 
* מעגל השווים – מי אני? מי חבריי?, היחס לאחרים. 
* מעגל השווים - לבד וביחד, כללים לחברות טובה.

 
לפרטים: 
ד"ר נירה נחליאל, מנהלת אגף החינוך, טל' 04-9838753 שלוחה 117,118 bsmidrasha@hamidrasha.org.il

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר