השתלמויות למורים/ות


לפרטים נוספים:
אילנה עב"ו-גולן, מרכזת אגף חינוך, טל' 052-5598050  ilana_abugolan@hamidrasha.org.il   
Footer Mobile