סמינרים לתלמידים

חדש: סמינרים לבתי"ס יסודיים ועל-יסודיים במסגרת מכרז מגדר


סמינרים במסגרת המקצוע "תרבות יהודית ישראלית":
לכתות ו': ראש גדול - גיל מצוות: אחריות ומחוייבות   
לכתות ז': גוונים של זהות - סמינר בר/בת-מצווה     
לכתות ח': אני ואתה נשנה את העולם?!      

להיות בת, להיות בן
שוויון בין המינים בבתי-ספר יסודיים
עקרון השיוויון בין המינים נחרת על דגלה של החברה הישראלית מיום היווסדה, והוא מהווה את התשתית המוסרית והערכית למרקם החיים החברתיים בארץ. בתוכנית זאת נלמד סיפורים, שירים ומדרשים המעלים שאלות של מגדר: תפקידי בנות ובנים, יחסים בין בנות ובנים, זהות של בת, זהות של בן, משפחה, מעגל השווים. לפרטים נוספים

סמינר "בעת מחלוקת"
מה נלמד מרצח יצחק רבין - על בסיס מה נוכל להיות שונים ובכל זאת שותפים?
מיועד לכיתות ז'-ח', נבנה על רקע הצורך בבחינת מורכבותה של החברה הישראלית על שסעיה. נצא מתוך דמותו, פועלו והירצחו של יצחק רבין לבחינת מקומו של האחר ויחסינו אליו בחברה הישראלית בכלל ובחיי התלמידים בפרט.

סמינר "יזמות חינוכית חברתית"
במה מתבטאת המנהיגות של ושלנו? מה אנחנו יכולים לעשות?
מיועד לקבוצות מנהיגות (מועצות תלמידים,נוער וכדומה), הסמינר בוחן את המוטיבציות והצרכים של הקבוצות ונותן כלים ליזמות ומעורבות חברתית, בסמינר אנו מגדירים עם קבוצת המנהיגות את החזון המטרות והיעדים לשנת הפעילות, וכמו כן את תכנית העבודה.

סמינר "זהות, שייכות ומעורבות"
למה אני שייך/ת? ממה מורכבת הזהות שלי?
מיועד לתלמידים עולים בחט"ע. הסמינר מאפשר בחינה של מרכיבי הזהות השונים בדגש על סוגיית ההשתייכות לעם היהודי והחיים בחברה ישראלית רב-תרבותית.
לפרטים    

סמינר "סימן" - מנהיגות נוער
התכנית פותחת שיחה על דרכי המנהיגות הנכונות לנוער מוביל בבתי הספר וביישוב; מקנה למשתתפים אופני חשיבה והתנהגות ברוח האחריות והמעורבות החברתית; בונה קבוצת מנהיגות תוך כדי חוויה מעצימה וייחודית של למידה והתנסות בפועל.
לפרטים   

"לבחור מחדש"
מהי דמוקרטיה ישראלית והאם יכולה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית?
מושגי יסוד, ערכים ודילמות העומדים בבסיס הדמוקרטיה:
 • שכונת חיים – איך קובעים נורמות בחברה דמוקרטית? התנסות בחברה המושתתת על הנורמות האלה.
 • עצמאות בקולאז' ישראלי – לימוד את מגילת העצמאות והתכנים העומדים בבסיסה.
 • הוראות הפעלה (בגב האריזה) – איך מתנהלת המדינה (כנסת, ממשלה, נשיאות, בג"ץ וכיו"ב)? מה תפקידנו כחברה אזרחית במדינת ישראל?
 • בין חירות לסובלנות – מהם הערכים האלה במשפחה, בבית הספר ובמדינה? האם הם תמיד סותרים? איך חיים עם שניהם?
 • לבחור מחדש – דמוקרטיה – תהליך של בחירה מחדש, בדמוקרטיה...

בית מדרש "בית משותף"
בית מדרש העוסק בשאלות של "לחיות ביחד" - דימוי עצמי, ערך כבוד האדם, אחריות ובחירה, תפקידים, חיברוּת: לא טוב היות האדם לבדו, קבלה ונתינה, שוויון בין המינים, גבולות וחוקים רשות הרבים ורשות היחיד, סובלנות: ואהבת לרעך כמוך, הזר והשונה, מנהיגות, זהות, שייכות וגאווה. דרך מעגלי השייכות השונים.
 • מי אני: דימוי עצמי, ערך כבוד האדם, אחריות ובחירה.
 • חיברוּת: לא טוב היות האדם לבדו, קבלה ונתינה, יחסים ושוויון בין המינים.
 • גבולות וחוקים: רשות הרבים ורשות היחיד.
 • סובלנות: ואהבת לרעך כמוך, הזר והשונה.
 • שייכות: מנהיגות, זהות וגאווה.

מנהיגות נוער
מטרות המפגשים עם נוער מוביל בבית הספר:
 • בניית אופני חשיבה והתנהגות ברוח האחריות והמעורבות החברתית, בקרב המשתתפים.
 • בניית הקבוצה כ"גרעין קשה" המוביל תהליכים חברתיים בבתי הספר ובישוב.
 • יצירת מהלך "כדור שלג" למעורבות חברתית, עשייה ויצירה משותפת של חיים משותפים.
אופני העבודה:
 • בניית קבוצה מועצמת בתחום "המנהיגות החברתית" – לומדת, מתנסה ומובילה בפועל.
 • היכרות עם מנהיגים, דרכי הנהגה, והישגים בהסטוריה היהודית, ציונית ישראלית.
 • התלבטות משותפת על דרכי המנהיגות הנכונות לנו היום במעגלי השייכות השונים שלנו.
 • צירת חוויה חברתית, סנרגטית ומעצימה למשתתפים בקבוצה.

לפרטים
דיה בדש
תכניות חינוכיות לתלמידים ולנוער
טל' 052-8204785 
m_hadraha@hamidrasha.org.il