קהילות של ערבות

​קהילות של ערבות
"קהילות של ערבות" היא תוכנית השואבת את ערכיה מהתרבות ומהמסורת היהודית, וממוקדת ביצירת שפה רוחנית כמענה לצרכים שונים בחיי הקהילה.

התוכנית, הנתמכת על-ידי הפדרציה של ניו יורק, ומתבצעת בשותפות של "המדרשה באורנים" ו"עשה לך רב", מיועדת למנהיגים ופעילים בקהילות ממגזרים שונים, וכוללת הכשרה המתמקדת במעגל השנה היהודי-קהילתי ומעגלי החיים כמרחב לתמיכה קהילתית. בתום ההכשרה תקבל כל קהילה ליווי מקצועי וכלכלי לפעילויות נבחרות.

מבנה התכנית
  • קהילות - בתוכנית ייקחו חלק נציגים משש קהילות ממגזרים שונים. מכל קהילה יבחרו שלושה א/נשים נושאי תפקיד פורמלי או התנדבותי לאחר מילוי שאלון וראיון אישי.
  • תכנית הכשרה – נציגי הקהילות ישתתפו בתכנית הכשרה ייחודית של עשרה מפגשים שבועיים, בימי ראשון בשעות 16:00 – 21:00, החל מ-30.10.16. המיקום ייקבע בהמשך. המשתתפים יזכו במלגת לימודים ולא יצטרכו להשתתף בעלות ההכשרה.
  • נושאי ההכשרה: היבטים חברתיים בחג ובשבת; חיבור ויישום היבטים אלה בפעילות קהילתית; מקומו של הפרט בקהילה; מושגים בתמיכה קהילתית ויישומם. הלימוד יתקיים באופן סדנאי, מתוך מפגש עם מקורות יהודיים, ספרות ופסיכולוגיה, ועם הניסיון של כל משתתף בקהילתו.
  •  במסגרת ההכשרה יתכננו המשתתפים פעילויות קהילתיות המותאמות לצרכים הייחודיים של הקהילות.

​מנחות התכנית
  • הדס רון זריז – מנחת קבוצות במדרשה באורנים ומרצה במכללת אורנים. עוסקת בתמיכה קהילתית וליווי רוחני, ומובילה התחדשות יהודית בקיבוץ יפעת.
  • עדי סמסון - סמנכ"ל עשה לך רב, עוסקת בהכשרה ובהשמה של רבנים בקהילות בארץ, מנחת קבוצות ויועצת ארגונית בשיטה פסיכודינמית מערכתית.
  • ד"ר נירה נחליאל – מהמדרשה באורנים, מנחה קבוצות לומדות בתחום זהות יהודית, מגדר, קהילה וצדק חברתי.

​מסגרת
  • ליווי קהילתי מקצועי יינתן לכל קהילה, לצורך הפעלת תוכנית בקהילה, בהשראת ההכשרה, בהיקף של 10 שעות, ממועד סיום ההכשרה ועד לחודש יוני 2017.
  • תמריץ כלכלי - על מנת לעודד יזמות מתמשכת בקהילה, כל קהילה תהיה זכאית למענק בגובה של עד 5,000 ₪ לצורך הפעילות.
  • התחייבות המשתתפים – נציגי הקהילות נדרשים להשתתפות מלאה במפגשים, לתכנון ולביצוע של פעילות ברוח תוכנית ההכשרה המותאמת לצרכי כל קהילה ולמאפייניה.
    ​
​להרשמה
יש למלא את הטופס כאן​. יום ראיונות יתקיים ב-10.8.16

לפרטים נוספים

עדי סמסון, "עשה לך רב", 050-6474614 a_samson@netvision.net.il
נירה נחליאל, "המדרשה באורנים", 052-4215076 nira_n@hamidrasha.org.il ​​