קהילה

חידוש קהילתיות יהודית ישראלית

"חברותא מתהווית היא לא זה בצידו של זה אלא זה עם זה... 
שאפילו נעים הם לעבר מטרה משותפת, לעולם הם מכוונים זה כלפי זה. 
לעולם נהירה של אני לאתה..."  (מרטין בובר)

עם תחילתה של המאה העשרים ואחת שרויה מדינת ישראל במשבר ערכי ורוחני מתמשך. יש ניתוק גובר והולך בין הציבור החילוני למורשתו היהודית והציונית, הבא לידי ביטוי בהיעדר שפה יהודית משותפת לדיון בשאלות חיים ובמשמעותן הערכית והרוחנית, ובמחסור בדפוסים משפחתיים וציבוריים לקיום שבת, חג, וטקסי חיים. בה בעת אנו עדים לאטומיזם חברתי והתרופפות הערבות ההדדית בתוך החברה הישראלית. 
החברה היהודית בישראל נדרשת אפוא, כמעט בעל כורחה, לחדש מתוכה את מושג הקהילה. הקהילה צריכה להוות מסגרת חברתית אורגנית, שבה היחיד ומשפחתו יכולים לבטא את כישוריהם, לממש את ערכיהם, לתת ולקבל, ליצור, ובעיקר – להשתייך. 
האתגר העומד בפנינו הוא, אם כן, יצירת קהילתיות יהודית ישראלית אותנטית ומשמעותית עבור הציבור החילוני בישראל. 

המדרשה מציעה תכנית ייחודית למובילי תרבות יהודית בקהילה​.

המדרשה עומדת לרשותה של כל משפחה המעוניינת לצקת תוכן משמעותי לימי החג ולטקסי-החיים​ שלה. נעזור לכם גם לערוך ולעצב את החומר המוגש לציבור בצורה מכובדת ונעימה לעין.​