img-1img-1http://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/SliderHamidrasha/img-1.jpgFalsehttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/SliderHamidrasha/img-1.jpg
img-2img-2http://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/SliderHamidrasha/img-2.jpgFalsehttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/SliderHamidrasha/img-2.jpg
img-3img-3http://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/SliderHamidrasha/img-3.jpgFalsehttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/SliderHamidrasha/img-3.jpg

המדרשה

המדרשה באורנים הינה מרכז חינוכי הפועל לחידוש החיים היהודיים בישראל, תוך התמקדות במערכת החינוך ובמרחב הקהילתי והמשפחתי.
מטרתנו לעצב חברה שחבריה מרגישים בבית בתרבותם היהודית והציונית, ובונים את זהותם האישית והציבורית מתוכה; חברה שמתקיימים בה ערבות הדדית, אחריות חברתית וקשר אנושי חם.
המשך קריאה

 

איגר​ת אדר מהמדרשה

 

מסע של זכרון, שיח והתחדשות

 
בואו ללמוד במדרשה!

תכניות הלימוד בתשע"ח​

 
הוצאה לאור:​​

ספרים של אנשי המדרשה

 
המלצה

ב-929 כב​ר ביקרתם?

 
מדרשת

דפי לימוד באתר מדרשת