SharePoint

אוכלוסיית בוגרי בית הספר התיכון והשרות הצבאי מצויה בשלב של חיפוש דרך ובדיקה מעמיקה של אבני היסוד של חייהם. 
תרבות הצריכה שולטת בציבוריות הישראלית במישור הכלכלי, התרבותי והרוחני ומקדשת את היעדר הסולידריות ואת חשיבותו הבלעדית של האינדיבדואליזם. 
קיים צמאון עז בקרב אנשים צעירים שמאסו בתרבות זו, לחפש דרכים נוספות שייתנו ביטוי לעיגון התרבותי והאישי. 
במובן מסוים זוהי חזרה לשאלות שהעסיקו את צעירי העלייה השניה והשלישית: 
מהי יהדות בשבילי? למה לחיות כאן כציוני? באיזו חברה ומדינה אני רוצה לחיות? מה מקומו של האחר בעולמי? איזו אקולוגיה סביבתית וחברתית אני רוצה לבנות? מהי יכולתי ליטול אחריות של ממש ולהיות שותף לעיצוב הסביבה בה אני חי? 


לפרטים על המכינה הקדם-צבאית להכשרת מנהיגות חברתית ע"ש יצחק רבין:

​אור זמיר 052-3275907   or.zamir86@gmail.com

ענת בוצין​ 054-2589020  anatmrabin@gmail.com​


לאתר המכינה​ הקדם-צבאית ע"ש יצחק רבין​  ​

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר