מכינת רבין

​אוכלוסיית בוגרי בית הספר התיכון והשרות הצבאי מצויה בשלב של חיפוש דרך ובדיקה מעמיקה של אבני היסוד של חייהם.
תרבות הצריכה שולטת בציבוריות הישראלית במישור הכלכלי, התרבותי והרוחני ומקדשת את היעדר הסולידריות ואת חשיבותו הבלעדית של האינדיבדואליזם.
קיים צמאון עז בקרב אנשים צעירים שמאסו בתרבות זו, לחפש דרכים נוספות שייתנו ביטוי לעיגון התרבותי והאישי.
במובן מסוים זוהי חזרה לשאלות שהעסיקו את צעירי העלייה השניה והשלישית:
מהי יהדות בשבילי? למה לחיות כאן כציוני? באיזו חברה ומדינה אני רוצה לחיות? מה מקומו של האחר בעולמי? איזו אקולוגיה סביבתית וחברתית אני רוצה לבנות? מהי יכולתי ליטול אחריות של ממש ולהיות שותף לעיצוב הסביבה בה אני חי?


​לפרטים על המכינה הקדם-צבאית להכשרת מנהיגות חברתית ע"ש יצחק רבין:

דביר בשן,
052-8204784
dvirbashan@gmail.com
​​
ענת בוצין
054-2589020
itamarbut@gmail.com


לאתר המכינה​ הקדם-צבאית ע"ש יצחק רבין​