SharePoint"ניגון נשים ע"ש אסתר סטולמן" במדרשה באורנים הוא מרכז לשילובן של נשים בתרבות היהודית באמצעות לימוד, מפגש, שיח וטקס. ב"ניגון נשים" אנו שואפות שנשים תהיינה שותפות משפיעות ומחדשות של התרבות היהודית והישראלית. אנו פועלות להעמקת הדיאלוג בין נשים ממגזרים שונים בחברה הישראלית, כדי ליצור חברה מתוקנת שמתקיימות בה בצוותא זהויות מורכבות ומגוונות.

רכזות "ניגון נשים": דותן אריאלי dotana10@gmail.com​, דבורה עברון devorahevron@gmail.com​  


מסגרות הלימוד של "ניגון נשים" בתשע"ז    ​
הא​יג​​ר​​ת ​החודשית של "ניגון נשים"​​​​​   ​​​​​​​​​​    
"הלבנה בחידושה" - מפגשי ראש-חודש לנשים ברחבי הארץ 

44.jpg

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר