SharePoint
ניגון נשים - יהדות ומגדר"ניגון נשים" ע"ש אסתר סטולמן במדרשה באורנים, הינו מרכז ותיק העוסק במפגש שבין יהדות ומגדר.

צוות המנח​ות/ים והמרצות/ים בתחום מורכב מנשות ואנשי מקצוע מנוסות, חילוניות ודתיות מזרמים שונים, משכילות ובין-תחומיות בתחומי היהדות, המגדר, ההנחייה והחברה. אנו פועלות ופועלים להעמקת הדיאלוג בין מגדרים ומגזרים שונים בחברה הישראלית, במטרה ליצור חברה מתוקנת שמתקיימות בה בצוותא זהויות מורכבות ומגוונות.


מרכזת "ניגון נשים": דותן אריאלי dotana10@gmail.com​  052-8204783


מסגרות הלימוד של "ניגון נשים" בתשע"ח    ​
הא​יג​​ר​​ת ​החוד​שית של "ניגון נשים"​​​​​​​   ​​​​​​​​​​    
"הלבנה בחידושה" - מפגשי ראש-חודש לנשים ברחבי הארץ 

44.jpg

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר