קידום דרגות סגל

​ועדת מינויים פנימית לקידום הסגל

תקנון קידום דרגות סגל - מרצה, מרצה בכיר, מרצה בכיר א'

חבר סגל שמעוניין להגיש מועמדותו לקידום לדרגה אקדמית מתבקש לשלוח קורות חיים על פי המודל המופיע באתר למזכירת ועדת המינויים לכתובת – anat_r@oranim.ac.il

מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים - מרצה, מרצה בכיר   הורד (PDF) |  הורד (WORD) 
מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים - מרצה בכיר א'​


חברי ועדת המינויים הפנימית:
יו"ר: פרופ' לילך לב ארי
מזכירת הוועדה: ענת רווה.

נשיאת אורנים: פרופ' יערה בר-און
רקטור: ד"ר ניר מיכאלי
נציגת דיקנים: ד"ר ענת ישראלי 
נציגת המועצה האקדמית: פרופ' מירה קרניאלי                         
נציגת מרצים, מח"ר: פרופ' אילת שמיר
נציגת מרצים, הדרכה פדגוגית: ד"ר טלי גור  
נציג מרצים, חינוך: ד"ר עינת ליכטינגר
נציג מדעי החיים ומדעים מדוייקים: פרופ' יאיר קארו
                                         
ועדת מינויים לפרופסורה   

​​