SharePoint
מטרת המרכז : לשמש לסטודנטים ולאנשי סגל מקום לימוד, הנחייה והתפתחות מקצועית.
אוכלוסיות היעד של המרכז הן סטודנטים וחברי סגל, הלומדים ומלמדים בכל תוכניות ההכשרה ובכל תחומי הדעת במכללה.
המרכז מאגד מאגר של תכניות לימודים, נושאים לימודיים, חודשי השנה, חגים, חומרי הוראה מעובדים- פעילויות, מצגות בנושאי טבע, עזרי הוראה ומציע ייעוץ והדרכה ממומחים.
במרכז ניתן לקבל הנחייה וייעוץ בכתיבת עבודות עיוניות ובביצוע מטלות אקדמיות אחרות.

ניתן לקבל הדרכה וייעוץ כלליים, בתחומים פדגוגיים-דידקטיים:
לגיל הרך – מלידה ועד ביה"ס.
לחינוך והוראה בביה"ס – היסודי והעל-יסודי.

כמו כן ניתן לקבל ייעוץ ממוקד בתחומים:
ספרות ילדים.
הוראת המתמטיקה.
הוראת האנגלית.

חומרי הלימוד וכוח האדם המקצועי, נמצאים במתחם גיאוגרפי אחד, המאפשר זמינות, ניוד חומרים ונגישות נוחה, כמו גם אפשרות לעשיית אינטגרציה בין אופני לימוד ומשאבי הוראה/למידה שונים.

המרכז מזמן לסגל ולסטודנטים מפגשי הנחיה ולימוד אישיים וקבוצתיים ומאפשר לסטודנטים ולסגל הכנת חומרי הוראה-למידה. כל אלה מכוונים לסייע בביסוס התיאוריה והפרקטיקה של המקצוע ובקידום ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים ושל אנשי הסגל.
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר