SharePoint

איך נכתוב מערך שיעור?

 

ניסוח מטרות

מטרה – היגד המתאר את התוצאות הצפויות או הרצויות שאנו מתכוונים להשיג בעקבות פעילות מסוימת.

במערך השיעור קיימים שלושה סוגים של מטרות:

 • מטרות על/ מטרות כוללניות.
 • מטרות כלליות.
 • מטרות ייעודיות/התנהגותיות/אופרטיביות.

 

בשלב הראשון עלינו לציין את מטרת העל של כל יחידת ההוראה. מטרת העל מנוסחת בצורה מאוד כוללנית ומציינת מה אנו רוצים להשיג בתום תהליך ההוראה. מטרת העל אינה מבוטאת במונחי התנהגות ספציפיים והיא מציינת תוצרים רחבים וכלליים של ההוראה.


דוגמאות למטרת על:

 • שיפור כישורי קריאה.
 • פיתוח מיומנויות חשיבה.
 • הכרת גוף האדם.
 • טיפוח סובלנות, הבנה וכבוד לשונה.

 

לאחר שניסחנו את מטרת העל עלינו להוציא מתוכה את המטרות הכלליות של אותו שיעור. המטרות הכלליות נקבעות על ידי מחבר תכנית הלימודים והן מגדירות לרוב תוצר לימודים מוגמר. המטרות הכלליות מנוסחות באופן כזה שבו הן יציינו מה תהיה התוצאה הלימודית הצפויה עם סיום הנושא הנלמד.


דוגמאות למטרות כלליות:

 • התלמיד יקרא טקסט בצורה שוטפת.
 • התלמיד יענה בצורה נכונה על שאלות הבנת הנקרא.
 • התלמיד יכיר את שמות האיברים השונים בגוף האדם.
 • התלמיד יכבד את חבריו בכיתה.

 

השלב השלישי הוא כתיבת המטרות האופרטיביות לאותו שיעור. הדגש בניסוח מטרות אופרטיביות הוא על התלמיד. המטרות האופרטיביות נגזרות מהמטרות הכלליות ומציינות את השלבים בדרך להשגת המטרה הכללית. המטרה האופרטיבית מפרטת באופן מפורש את ההתנהגויות הגלויות שהתלמיד ירכוש. יעד אופרטיבי ייפתח בדרך כלל במילה "התלמיד" ובדרך כלל יצוין בעזרת פעלים התנהגותיים שפירושם חד משמעי וברור.


דוגמאות למטרות אופרטיביות

 • התלמיד יסמן בטקסט את המילים הקשות.
 • התלמיד ימיין עובדות נכונות ושגויות.
 • התלמיד יצבע בצבע המבוקש את אברי הגוף השונים.
 • התלמיד יאמר בקול את כללי ההתנהגות בכיתה.

להמשך קריאת המדריך יש לפתוח את הקובץ המצורף

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר