SharePoint
לוח המאה, משרת מספר מטרות, ניתן לעסוק בו החל מכתה א'(מבנה בסיסי) ועד כתה ז' (חקר תבניות).
שלוש מהמטרות באות לידי ביטוי במגוון הפעילויות המוצגות בלוח הפעיל ובאוגדן שבמעבדה.
בלוח:
א. פעילויות שעיקרן התמצאות בלוח המאה, הכרת מבנה המספרים -ספרת יחידות, ספרת עשרות, מספר חד ספרתי, דו ספרתי, תלת ספרתי... הכרת המספרים על פי תכונותיהם - מספר זוגי, אי זוגי...
מבנה הלוח – עשרת, טור, אלכסון....
ב. פעילויות המשלבות התמצאות והכרת מבנה הלוח, עם חקר וגילוי- גילוי סדרות חשבוניות, יכולת להשלים מספרים בתבניות ריקות על פי החוקיות, חקר תבניות בלוח לדוגמא: (פעילות התבניות) בפעילויות אלה, נקודת המוצא היא "גילוי הפלא"... ובעקבות הגילוי, ניסיון להבין את העיקרון המתמטי שמאחורי הפלא.
ג. פעילויות הקושרות את לוח המאה עם נושאים מתמטיים קרובים כמו-
1. תבנית לוח המאה המקובל (שורות של עשרה מספרים) ותבניות לפי מתכונת אחרת (שורות של 5 מספרים, לוח חודשי.. ), ניתן לערוך השוואות לבחון אילו עקרונות נשמרים, אילו משתנים, וכדומה.
2. לוח המאה וחקר מספרים ראשוניים.
3. לוח המאה ומכפלות של מספרים.
לצד הלוח הפעיל, קלסר המכיל רעיונות נוספים לפעילויות וכן, מאמרים מכתבי עת שונים המציעים מגוון רב של הצעות.
סדרות חשבוניות: סדרת מספרים בעלי הפרש קבוע, לדוגמא:
בכל טור, המספרים מהווים סדרה עולה/ יורדת ב- 10 :
92 , 82, 72, 62, 52, 42, 32, 22, 12, 2
המספרים באלכסון מלמעלה מימין לשמאל, מהווים סדרה עולה ב- 9 :
7, 16, 25, 34, 43, 52, 61
התמצאות בלוח המאה: המספר 47, נמצא בעשרת החמישית ובטור השביעי, או, בעשרת השלישית ובטור התשיעי נמצא המספר _____ .
מבנה המספר ותכונות של המספר: על המספר 36 , אפשר לומר ש:
א. הוא בנוי מ- 3 עשרות ו- 6 אחדות
ב. הוא מספר דו ספרתי
ג. הוא בעשרת הרביעית
ד. הוא מספר זוגי
ה. הוא כפולה של... ושל... ושל...
ו. סכום ספרותיו הוא: ____
ז. בנוי מספרה זוגית וספרה אי זוגית
ח. הוא מספר פריק
תבניות מספר בלוח המאה: תבניות ריקות של חלקים מהלוח, אשר ניתן לשבץ בהן מספרים על פי העיקרון המבני של הלוח, בלוח מאה "רגיל", מסודרים המספרים בעשר שורות של עשרה מספרים, כל שורה מתחילה עשרת שלמה,
בלוח חודשי, מסודרים המספרים בשורות של שבעה מספרים.
ברגע שלמדנו עקרונות של מבנה, נוכל להשלים כל תבנית, לדוגמא:

 לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר