SharePoint

במשך תקופת הילדות ילדים עוברים ממסגרת חינוכית אחת לשנייה. מסגרות שונות אלו דורשות מהם הסתגלות לסביבות חדשות או משתנות. המעברים הללו כוללים מעבר תחילי לגן הילדים, לאחריו לבית הספר, התקדמות מרמת לימודים אחת לשנייה, ומעברים מבית ספר אחד למשנהו. כל אחד ממעברים האלה מחייב את הילד להתמודד עם דרישות חדשות רבות ומגוונות. 
תהליך הסתגלות הילד לכיתה א' הוא תהליך מורכב, מהיר ודינאמי. אלכסנדר ואנטוויזל (Alexander & Entwisle, 1988 ) מתארים את ההסתגלות לכיתה א' כתהליך המורכב ממאפיינים תרבותיים, חברתיים, רגשיים וקוגניטיביים. אליצור (1980) מתייחס למעבר לכיתה א' כאל משבר התפתחותי, בדומה להמשגותיו של אריקסון (Erickson, 1963 ).

האם לשלוח לבית הספר או להשאיר עוד שנה בגן? (גיל רך) מילות המפתח "בשלות" ו"מוכנות"

מוכנות לכיתה א'  (ynet )

מוכנות לכיתה א'  /  רינת פלג-אמיר 

שלום כיתה א' המעבר מהגן לבית הספר  (משרד החינוך) 

שלום כיתה א' (או"ח משרד החינוך) 

עשרת הדברות "עשה ואל תעשה" להורים העולים לכיתה א'  (עופרים) 

הורים עולים לכיתה א'   

מוכנות לשונית לכיתה א'  (מכללת קיי) 

שלום כיתה א'  (מכללת קיי) 

עולים לכיתה א'- אייך להתגבר על החששות /אביטל יעקב  (חינוך עולמי) 

שלום כיתה א' - הסתגלות לשינוי ולהתחלה חדשה במעבר מהגן לבית הספר  (Reader )  

שלום כיתה א' - טיפול בקשיי הסתגלות ( Reader )  

''לעלות או לא לעלות'' - זו השאלה! מוכנות ובשלות לכיתה א'- כיצד יודעים מתי? האם הילד מוכן לבית הספר? משמעות המעבר מגן הילדים לכיתה א'  (מאמרים)  

מוכנות לכיתה א'  (ask4 )  

שלום כיתה א' – מכתב נוגע ללב למורים החדשים של הילד הכי מתוק בעולם (aish )  

האם הילד מוכן לכיתה א'?  (אורנה שנייד- מעריב)  

 

 

 

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר