SharePoint

 

אקלים כיתה הנו מושג רחב הכולל בתוכו ממדים רבים והוא מכונה בפי חוקרים גם "אווירת כיתה" או "סביבת כיתה", כשההתייחסות היא לחדר הכיתה בו מתקיימים תהליכי הוראה ולמידה ולמרכיבים המשתתפים והמשפיעים על תהליכים אלה ועל תוצאותיהם (Moos, 1979; Fraser & Walberg, 1991 )
 
ארבע מרכיבים באקלים כיתה:
פתיחות: אקלים כיתה פתוח מאופיין בפתיחות התנהגותית ומחשבתית של התלמידים ושל המורה. אקלים כיתה תומך מאופיין בתמיכת המורה בתלמידים ובתמיכת התלמידים בחבריהם לכיתה ברמה רגשית-חברתית וברמה קוגניטיבית.
תמיכה: אקלים תומך נתפס כאקלים מעודד, מערב, מקבל, עוזר ומשתף. יש בו טיפוח, השתייכות, לכידות וקרבה. כל חברי הכיתה מרגישים עצמם כחלק מהמסגרת החברתית
שוויוניות: אקלים שוויוני מאופיין ביחס שוויוני של המורה כלפי כל התלמידים, וביחס שוויוני של התלמידים כלפי כל אחד מחברי הכיתה.
סדר ונוהל: קיימת מערכת ברורה של כללים הידועים לתלמידים ולמורים. יש באקלים זה מטרות ברורות וידועות המאפשרות פעילות מתוכננת להגשמתן. צדקיהו (1988). 
 

אקלים כיתה (אתר הסטאז' משרד החינוך)

טיפוח אקלים כיתה חיובי  (אתר הסטאז' משרד החינוך) 

אקלים כיתה ואקלים בית ספר (מכללת קיי) 

תפיסת תלמידים את אקלים הכיתה בסביבה קומוניקטיבית עשירה להוראת הכתיבה (מס"ע- מופת סובב עולם) 

אקלים חברתי מצמצם אלימות (מנהל חברה ונער) אוגדן הפעלות, חומרי עזר וטקסטים 

סטנדרטים ליצירה, לניהול ובקרה של תרבות ואקלים בית- ספרי (מסמך טיוטה- משרד החינוך) 

משחקי חברה ליצירת אקלים כיתה 

אקלים בית ספרי- לקט נבחר של מקורות מידע (עמלנט)


אקלים הכיתה הוא תוצאה של לחצים הפועלים באופן  דו-צדדי: לחצים סביבתיים הפועלים על התלמידים ולחצים מהתלמידים הפועלים על הסביבה. לפי הגדרה זאת,בית הספר, המורים, הסביבה והתלמידים כולם יחד משפיעים על אקלים הכיתה (
Moos. R 1979   )

אקלים בית ספרי (מצגת) 

אקלים בית ספרי (סנונית) 

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר