SharePoint

דרכי טיפול בהפרת משמעת (חוזר מנכ"ל- משרד החינוך)

משמעת בכיתה- דרכי פנייה לתלמידים במטרה לשנות התנהגותם (הסתדרות המורים)

"הצלצול נועד למורים"  (דעת)

מי אשם פה  /טלי לווין

דרכים להתמודדות עם בעיות משמעת בכיתה  (סטאז משרד החינוך)

משמעת בכיתה (מופת- צוותים מתוקשבים)

משמעת וענישה בבית הספר  (הילה)

אין משמעת – אין הישגים לימודיים  (ארגון המורים)

התמודדות עם בעיות משמעת ומוטיבציה בכתה באמצעות תהליכים קבוצתיים  (חלי ברק)

יותר שיתוף פעולה בין המורים- פחות בעיות משמעת בכיתה   -מאמר (סנונית)

משמעת  (אליעזר יריב)

משמעת ועיצוב התנהגות (מכללת קיי)

נושא המשמעת  (גורדון)

גורמים לבעיות משמעת בכיתה  (מט"ח)

אליעזר יריב- טיפול בבעיות משמעת

התמודדות עם קונפליקטים בכיתה (מס"ע- מופת סובב עולם)

בעיות משמעת – מאמר בפסיכולוגיה (  פורטל מידענות)

אקלים בית ספרי –לקט נבחר של מקורות מידע  (עמלנט)

ניהול כיתה- אייך למנוע ואייך להסתדר עם בעיות משמעת  (מכון תמיר)

אתרים ומאמרים בנושא המשמעת (משה"ח)

בעיות משמעת – אפשר וצריך לנתח באמצעות חשיבה אחרת... (אדיו רשת)

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר