SharePoint

הערכה היא מונח כללי הכולל את המגוון המלא של שיטות ודרכים לקבלת מידע על אודות הלמידה של התלמיד, ואת השיפוט הערכי, לגבי התקדמותו בלימודים. הערכה מתייחסת לטיב הביצוע של הפרט.

מדידה היא הליך לקבלת תיאורים כמותיים לגבי הדרגה של אפיון מסוים של הפרט. היא מתבטאת במתן מספרים, על פי חוק מסוים,
לתוצאות המבחן או סוגים אחרים של הערכה.

אגף הערכה והמדידה (משרד החינוך)

דרכי הערכה ובדיקה (משרד החינוך)

 

הערכה חלופית-חלופות בהערכה  (מט"ח)

הערכה חלופית (הערכה אותנטית, הערכת ביצוע  (Alternative Assessment, Authentic Assessment, Performance Assessment)

בחינה ישירה של ביצוע התלמיד שבה התלמיד נדרש ליצור תגובה, תערוכות, הדגמות, תגובות הניתנות בכתב ו/או בעל פה, יומנים, תלקיטים, וחקירות הנם דוגמאות של חלופות בהערכה המאפיינות את המונח "הערכה חלופית". באופן כללי, בהערכה חלופית התלמיד נדרש לבצע מטלה מורכבת ובעלת משמעות, כאשר עליו לפתור בעיה מציאותית או אותנטית, תוך כדי שימוש בידע קודם וכישורים רלוונטי.

  

הערכת לומד בעל הכוונה עצמית: הכוונה עצמית וקונסטרוקטביזם   (עמלנט)

 

הערכה חלופית  (עמלנט)

 

מדדי הערכה  (עמלנט)


הערכה למטרת למידה (דיסלקציה)

מחקרים מצאו, כי הערכה מעצבת הבנויה כחלק מתוכנית ההוראה בכיתה נתפסת על ידי מורים ותלמידים כנעימה יותר, פחות מאיימת ויעילה יותר למטרות למידה מאשר ההערכה המסורתית של מבחנים כתובים.

  

מחוון הערכה לחקרשת  (סנונית)

מטרת השאלון לסייע לכם לקדם את התוצר שלכם בבניית חלום של בית ספר. השאלות מיועדות להערכה עצמית כדי לכוון אתכם בכל שלבי היצירה.
עבודה מהנה לכולם. ניתן להורדה
בקובץ word .

 

בניית הערכה עצמית אצל ילדים   (aish (

 

 מצגת: דיאלוג בין הערכה פנימית לחיצונית בבתי הספר (אמי"ת)

סביבה מתוקשבת להערכה מעצבת של הישגים  (מט"ח)

לאחרונה הולכת וגוברת ההסכמה לגבי הפוטנציאל של טכנולוגית האינטרנט ביישום הרעיונות העכשוויים של ההערכה. בהרצאה נסקור את הפוטנציאל של טכנולוגיית האינטרנט לשיפור תהליכים של הערכה מעצבת בבית ספר ונציג מערכת הערכה חדשנית.

 

מבחני מיצ"ב  (משרד החינוך)
 

מחקר ההערכה מהו?  (מס"ע – מופת סובב עולם)

הערכה במערכת החינוך (מכללת קיי)
מדידה והערכה של בית החינוך (אמי"ת)
הערכה חלופית (מכון ברנקו וייס)
הערכה חלופית עקרונות וקשיים (הסתדרות המורים )

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר