SharePoint

"אני מאחל לך בני,
שתצליח לנטוע את שאלותיך
בגינת תשובותיך,
ושכל אחת משאלותיך
תוציא את פרחיה, תמיד מחדש"

(קרל פרנקשטיין)

תכנית לימודים
הגדרת המושג "תכנית לימודים" איננה חד משמעית והיא משתנה בהתאם לתפקודו של המגדיר ולמשמעויות הנובעות לגבי עבודתו של כל אחד מהמגדירים (מורה, מנהל בי"ס, מתכנן, חוקר). המשמעות הרחבה רואה בתכנית הלימודים את כל ההתרחשויות בבית הספר שיש להן השפעה (גלויה וסמויה) מעצבת על התלמיד.
המשמעות המצומצמת יותר רואה ב"תכנית הלימודים של הכיתה" מערך שיטתי ומובנה של התנסויות, שהמורה מזמן לכל פרט בכיתתו. בהתנסויות אלה התלמידים חווים מפגש עם ידע וכך מתרחב עולמם. "תכנית הלימודים של בית הספר" היא השלם, הגדול מסכום התכניות הכיתתיות גם יחד. התכנית השלמה היא מיזוג כל המתרחש בבית הספר – בכיתה ומחוצה לה – שאליו התלמיד נחשף ושבו הוא מעורב (שרמר, תשנ"ג).

ערכה האמיתי של תכנית הלימודים נמדד ביכולתה לשמש בסיס להתאמה, לחידוש ולשינוי הנעשים בידי המורה העומד מול כיתתו (שולמן).
תכנית לימודים היא "מערך של כלל ההתנסויות שחווה הלומד במסגרת בית הספר" oliver)1977).
פיתוח תכניות לימוד בתור "בנייה ועריכה של רצף ההתנסויות הלימודיות המתייחסות למטרות מוגדרות מראש"Robinsohn ) ,1969).
"תכנית לימודים היא מערכת של גופי ידע, מיומנויות, טעמים וכשרים שנבחרו ע"י הממונים על הוראת קבוצת לומדים נתונה ומוכרת להם, ואשר נמצאה מתאימה להוראה לאור שיקולים כבדי משקל ועל דעת הציבור. מערכת זו ראויה להיקרא תכנית לימודים כאשר היא מועברת בהצלחה לתלמידים ע"י מורים מסורים העושים שימוש בחומרים ובפעילויות נאותות" (Schwab,1983). 
 

תכניות לימודים (האגף לפיתוח תכניות לימודים)

תכנית לימודים : לשון ערבית לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים ... תכנית לימודים : חינוך גופני לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ...

 

<><>

 

חינוך לשוני: עברית-שפה, ספרות ותרבות

   

תכנית לימודים מקרא ממלכתי דתי (משרד החינוך)

 

תכניות לימודים קדם יסודי (משרד החינוך)

 

תכניות לימודים ותכנון לימודים  (מכללת קיי)

 

אנגלית תכנית לימודים לכל הרמות  (משרד החינוך)

 

תכנית לימודים בסוציולוגיה  (משרד החינוך)

 

הלכה למעשה – אוסף מאמרים  (משרד החינוך)

 

מפתח תכניות לימודים (משרד החינוך)

 

חדשנות חינוכית (עמלנט)

 

תכניות לימודים- חינוך למדע וטכנולוגיה- הוראת המדעים  בגני ילדים, בביה"ס היסודי, בחטיבת הביניים, בחטיבה העליונה

 

תכניות לימודים במגמת תיאטרון

 

" תכנית לימודים"- עיון מושגי / עודד שרמר

    

מיפוי מטרות ערכיות בתכנית הלימודים  (משרד החינוך)


 


תכניות לימודים הן תוצאה של תהליך תכנון והן כוללות רציונל כתוב, ספר לתלמיד,מדריך למורה ועזרי לימוד שונים.

 

 

תכנון לימודים  (משרד החינוך)

 

 סטנדרטים בתכנון לימודים (משרד החינוך)

 

תכנון לימודים מתי? ולשם מה? /דליה עמנואל ואיריס ברקוביץ  (מצגת)

 

על תכנון ההוראה (שונות אנושית וחינוך)

 

מושגים בתכנון לימודים (בית ברל)

 

תרומתו של תכנון לימודים בית ספרי יחודי להווית בית הספר/ נירית רייכל, עדנה מור (מס"ע)
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר