SharePoint

 "לכל ילד הזכות לגדול בביטחון ובכבוד,  לכל ילד הזכות להגנה מפני כל פגיעה וניצול"

(מתוך הצהרת זכויות הילד בישראל)

אלימות היא שימוש בכוח, בין אם פיזי או אחר, כנגד הזולת במטרה לפגוע בגופו, בכבודו, ברכושו,
אלימות היא כל התנהגות מכוונת המפעילה כוח וטרור, פוגעת ברכוש הזולת, או פוגעת גופנית או נפשית בצד השני.
אלימות היא התנהגות הכופה דעתה על הזולת.

האלימות נוסכת תחושת כוח, תחושה שמקורה באשליה ולכן מי שיש לו כוח יתר, חייב שתהיה בו נכונות יתר ויתר סבלנות כלפי מי שכוחו חלש.
הלגיטימיות החברתית של אלימות תלויה בהקשר בה מתבצעת האלימות.

אלימות על ביטוייה השונים היא תופעה המקיפה את כל תחומי חיינו: בפוליטיקה, במשפחה, כלפי קשישים, בבתי הספר, בספורט, ברחוב הישראלי, בין בני נוער, ביחס למיעוטים בחברה, בתקשורת, במסגרת פעילות הפנאי, אלימות על בסיס אתני, דתי ואחר.

אלימות מדברים על זה (סנונית)

 

עצמת האלימות מושפעת ממערכות היחסים בין חברי הצוות בביה"ס.

תהליך התמודדות של מורים עם בעיית האלימות

בין הצלצולים

איך מתמודדים עם משמעת לקויה

האם העונש הוא הדרך היחידה (מט"ח)

 

הבריון של הכיתה /אוריה שביט (אתר הסטאז')

אלימות במשפחה - מאמר (דעת)

 


אלימות פוליטית בישראל

מבוא, מבט היסטורי, אלימות פוליטית בישראל – עד שנת 2000

 

תורת אי- אלימות בראי המסורת היהודית (מט"ח)

 

כשאתה צועק- שומעים אותך

כשאתה מדבר- מבינים אותך

כשאתה מחייך-אוהבים אותך

 

אדיבות מזמינה אדיבות

שחצנות מזמינה שחצנות

חוצפה מזמינה חוצפה

אלימות מילולית מזמינה אלימות פיזית

 

 

מהי אלימות? פעילות: שובבות או אלימות.

בנווט: מאמר על אלימות במשפחה (גלים)

אלימות פוליטית בישראל

מבוא, מבט היסטורי, אלימות פוליטית בישראל – עד שנת 2000

אלימות במשפחה (מקום)

מעגל האלימות- מעגל הכוח והשליטה (תרשים)

 

אלימות פסיכולוגית (מקום)

הסיפור של אליס (מקום)

אלימות במספרים (משרד החינוך)

ילדים שותקים מפחד- ילדים החשופים לאלימות בין הוריהם (תיאור מקרה-אריאלה מלצר)

אלימות במשפחה (עזריאלנט- לשכת עורכי דין בישראל)

רשימת ספרים ודוחות מחקר בנושא האלימות (סנונית)

אלימות בין ילדים

יש לי בעיה – אלימות פיזית (בין הצילצולים)

(הסתדרות המורים)סמכות מונעת אלימות- הסתדרות המורים בישראל

 

אלימות- תוכניות פעולה

(מצורף קובץ להורדה משרד הפנים)

הרהורים על אלימות בני נוער בישראל

כפי שאבחן אמיל דורקהיים כל חברה מצמיחה סטייה, ותהא שיטתה הכלכלית אשר תהיה. תופעת האלימות המשתוללת במחוזותינו עצובה אך לא מפתיעה

פרדיגמת הקונפליקט החברתי ממחישה כיצד הגדרות הסטייה, משקפות את אי השוויון החברתי

 

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר