SharePoint

"שוב נתחיל מחדש, שכולם מתחילים;

החורש, האוסף, המשורר, העלים

הנופלים עם הרוח, פניני הטללים

והגל החוזר אל חופיו התלולים..."

                                                        נתן יונתן 

 

אצל המתבונן בתופעות טבע נתפס הזמן כשלשלת מעגלית הנעה סביב עצמה במחזוריות של ראשית ואחרית. האדם נותן משמעות לזמן הזורם ולשינויים החלים בטבע ולכן במקורות רבים מהוות עונות השנה סמל למחזוריות החיים והמוות ולשלבים בחיי האדם מילדות לזקנה.

 

"קיץ וחורף, אביב וסתו

מי נהרות והים הרחב

והרים ויערות ושיחים ופרחים

וגופי עשבים ירוקים ולחים..."

                                                 דליה רביקוביץ

 

אחת הדרכים להעניק משמעות למחזוריות זו, היא לציין נקודות בזמן, בהן מודגשים מסרים וערכים מסוימים. נקודות אלו מצוינות בדרך מיוחדת בלוח השנה.

יש בחיינו מגוון של לוחות שנה, כל לוח טעון משמעות משלו(לוח אישי, חברתי, תרבותי, לאומי).

בלוח השנה העברי שזורים חגים ומועדים החוזרים אלינו מידי שנה במחזוריות קבועה.

לכל חג הווי ותוכן מיוחדים, הקשורים בתוכן ההיסטורי והערכי.

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר