SharePoint
פעילויות הפורום - תשע"א

פעילות תשע"א ממוקדת סביב שני צירים עיקריים:

·         קידום האוריינות האקדמית לסטודנטים הערבים במכללה.

·         הנחיית הסגל להוראה בכיתה רב אתנית.

 

ברוח זו, ובהמשך למכתב שהועבר לראש אורנים פרופסור יאיר קארו ביולי 2010, נעשים הדברים הבאים:

  1. הרעיון לקיים מכינה עבור סטודנטים ערבים, וכן להתאים את הקורסים באוריינות אקדמית לסטודנטים הערבים יועלה בועדת ההוראה להחלטה שתאושר בועדת הקבע.
  2. צורפו שתי עובדות ערביות, האחת לספרייה והאחת למרכז מעיין.
  3. תצורף עובדת סוציאלית ערבייה שתעבוד לצד ביני תלמי, דיקן הסטודנטים, ותיתן מענה לסטודנטים ערבים.
  4. הועבר מכתב  לדיקני הפקולטות על פגישה של הצוות עם הנהלות הפקולטות להנעת הסדנאות להוראה בכיתות רב- אתניות.
  5. נציגי קבוצת "שיח אחר" יציגו באחד ממושבי כנס אורנים לרגל שנות השישים.

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר