SharePoint
כנסים וימי עיון מחוץ לאורנים

כאן נפרסם המלצות והפניות של משתתפי "שיח אחר" לפעילויות ברוח הפורום שמתקיימות מחוץ למכללה.

משרד החינוך –  وزارة التربية والتعليم
המזכירות הפדגוגית –  السكرتارية التربوية
אגף המפמ"רים –– قسم المفتشين المركزين
הפיקוח על הוראת התיקשורת והקולנוע

המטה לחינוך אזרחי (יישום דוח קרמניצר) – 
مقر التربية للمواطنة (تطبيق تقرير كريمنتسر)

       חינוך לחיים משותפים דרך קולנוע ותקשורת
 תוכנית השתלמות למורים לקולנוע ולתקשורת ולמורים לאזרחות בחטיבה העליונה

למורים לתקשורת לקולנוע ולמורים לאזרחות שלום וברכה,

אנו שמחים להודיע לכם על תכנית ייחודית לפיתוח מקצועי של מורים לתקשורת וקולנוע ושל מורים לאזרחות בחטיבות עליונות  בנושא של חינוך לחיים משותפים בין ערבים ליהודים. בהשתלמות  יושם דגש על התמודדות עם סוגיות אזרחיות העולות בחינוך לחיים משותפים דרך  בחינת התקשורת והקולנוע הרלוונטיים לנושא. אנו רואים בשילוב תחומי הדעת של אזרחות, תקשורת וקולנוע  מקור להעשרה פידגוגית  שיש בה לסייע למורים המאמינים בחשיבות הערכית של הנושא,  בהתמודדות המורכבת במימושו החינוכי.

 

ההשתלמות תיערך  בבי"ס  כרמל זבולון ביגור

ההרשמה  בעלות סמלית של 45  ₪ .

נבקשכם להירשם בהתאם לכתובות המצורפות

http://www.schooly.co.il/merkaz /

 

המורים, המעוניינים להשתתף בקורס, מתבקשים לשלח את הפרטים הבאים: שם המורה, מיקצוע ההוראה ושם ביה"ס ולהירשם באחת מהכתובות הבאות:

איבנה רטנר: ratnere@gmail.com

קטף מורד: katefm@bezeqint.net

אביטל ספיבק: avitalspivak@walla.co.il

בברכה,

דורית באלין – מפמ"ר תקשורת וקולנוע , איבנה רטנר וקטף מורד – מדריכות ארציות לתקשורת, הפיקוח על התקשורת והקולנוע

אדר כהן  מפמ"ר אזרחות וראש המטה לחינוך אזרחי ;אביטל ספיבק –מדריכה ארצית בנושא חיים משותפים.

העתקים:

נירה רוזנהיימר -  מפקחת רפראנטית תקשורת

עורסאן איידאת – מפקח אחראי  על החינוך הערבי , מחוז חיפה.

צוקית שמידט  ונוהא ח'טיב -  רפראנטיות מטה קרמניצר  שנהר – חיפה צפון

אורית  כנען  רפרנטית  קרמניצר שנהר - התיישבותי

דורון אהרוני - רפרנט מחוז חיפה המטה לחינוך אזרחי

עדן צולי -  מדריכה ארצית  תקשורת וקולנוע

ברלנטי אלחאג' –מדריכה ארצית בנושא חיים משותפים

 

מס ' מיפגש ותאריך

נושא

מרצה

תחילת מיפגש

סיום מיפגש

מיקום

מפגש 1

יום ד'

3.11

פתיחה הצגת התכנית והיכרות
(מתוך התקשורת ומתוך החינוך האזרחי – איבנה ואביטל)
סקירת מחקרים: הנעדרים והנוכחים – מתוך הקולנוע הישראלי  

 

איבנה רטנר –

 מדריכה לתקשורת

דורית באלין – מפמ"ר קולנוע ותקשורת

16.00

19:00

יגור

מפגש 2

יום א'

14.11

ייצוגים בתקשורת הישראלית –

 "לא על החומוס לבדו". ייצוגים בתקשורת הישראלית בין "החדשות" ו"עבודה ערבית"

ד"ר אריאל פרידמן,

החוג לתקשורת  אורנים. אונ' ת"א ומכללת גורדון

16.00

19:00

יגור

מפגש 3

יום ד'

1.12

עפר פרג  -  ייצוגים ישראלים ופלשתיניים בקולנוע של '48 והקמת המדינה

   איבנה  רטנר -  תקומה של מי?  כיצד מספר הסרט הדוקומנטרי את  סיפור 48'?

 

עפר פרג –

מרצה לקולנוע

איבנה רטנר –

מדריכה לתקשורת

 

16.00

19:00

יגור

מפגש 4

22.12

מגזר ותקשורת מיגזרית  – הייתכן שיח משותף?

מה תפקידנו כמורים במציאות תקשורתית מיגזרית?  

 

התמודדות חינוכית עם הקשיים הפסיכולוגיים העולים בדיאלוג בין סיפורים  קולקטיביים שבקונפליקט.

 

בנוסף אופציונאלי:29/12

אונ' חיפה: – מרי תותרי –תקשורת פלשתינית

 

קטף מורד –

מדריכה לתקשורת

 

אביטל ספיבק –

מדריכה, חיים משותפים

16.00

19:00

יגור

מפגש 5

יום ד'

19.1

גבולות הקולנוע של הסכסוך -  הצגת קטעי סרטים

ישראלים ופלשתיניים ודיון בנושא.

 

 

עדן צולי –

מדריכה לקולנוע ותקשורת

קטף מורד –

מדריכה לתקשורת

16.00

19:00

יגור

מפגש 6

יום ד'

16.2

"דיאלוג דרך קולנוע"
בין סרטי תלמידים יהודים ערבים 
ובסרט   עג'מי של ירון שני וכסנדר קובטי

 

איבנה רטנר  ובשאר דהאר מנחי התכנית ביגור ובנצרת

 

16.00

19:00

יגור

מפגש 7

יום ד'

9.3

הערבים אזרחי  מדינת ישראל

צפייה בסרט: "באוקטובר רעדה הארץ" של הבמאית והמפיקה ג'ולי גל ;

צפייה בקטעים מתוך : תעודה כחולה

דיון בשיח התקשורתי בישראל –מפגש  עם רכזת התיקשורת  של מרכז אג'נדה

ג'עפאר פראח

מנהל מרכז מוסאווא

 

לורה חוא  - מרכז אג'נדה-אירגון ביקורתי  לשינוי השיח התקשורתי בישראל

16.00

19:00

יגור

סה"כ - 28  שעות

 

 

 

 

 

(מועד יפורסם בהמשך)

 

תקוה וסיכוי-.האם יש סיכוי לתכניות חינוך לשלום  ולחיים משותפים ?

כנס באוניברסיטת חיפה

פרופ' גבי סלומון

16.00

19:00

אונ'

חיפה

 

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר