אתר אישי

ד"ר ישראלי ענת

דיקנית הפקולטה לחינוך

קורות חיים

מומחיות אקדמית

היסטוריה יהודית, הספרות התלמודית, זהות יהודית וכללית, חג ומועד, יהודי אתיופיה, מגדר, מדרש, פמיניזם יהודי, תקופת המשנה והתלמוד, תרבות יהודית


Jewish History, Talmudic Literature, Jewish Identity, Jewish Holidays, Ethiopian Jewry, Gender, Midrash, Jewish Feminism, Mishnah and Talmud Period, Jewish Culture

הוראה

מחוץ למכללה

2006-2011 – ראש תחום נשים במדרשה ורכזת בית המדרש 'ניגון נשים'.

2012-2014 - יו"ר מזכירות המדרשה באורנים

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

 מלחמת החורבן בהשתקפותה בספרות התלמודית, אוניברסיטת ת"א, 1994.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

דמותם של החשמונאים בעיני התנאים והאמוראים, אונ' חיפה, 1987.

ספרים - כתיבה או עריכה

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

<p align="right"><span><strong>מאמרים שעברו שיפוט מקצועי:<br /></strong><br /></span></p><p> </p><ul> <li> <div align="right">"יוספוס פלוויוס ותיאורי החורבן בספרות התלמודית", ציון סא (תשנ"ו), עמ' 157-141. </div> </li> <li> <div align="right">"המסורות על כיבוש ירושלים בשנת 70 לספירה באבות דרבי נתן", טורא ד (1996), עמ' 173-183. </div> </li> <li> <div align="right">"האגדה על נירון קיסר בתלמוד הבבלי", ספרות והיסטוריה, ערכו ר' כהן וי' מאלי, מרכז שזר, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 77-88. </div> </li> <li> <div align="right">"'בנות ירושלים הענוגות ומר גורלן': קריאה חוזרת בכמה אגדות חורבן", ספר זכרון למאיר איילי ז"ל, בעריכת י' פרידלנדר, ע' שביט וא' שגיא, הקיבוץ המאוחד, תשס"ה, עמ' 98-112. </div> </li> <li> <div align="right">'נשים בימים ההם ובזמן הזה: הרהורים על נשים, יהדות וזמן', דברים 4 (2011), עמ' 47-52. </div> </li> <li> <div align="right">'שבת לנשמ"ה' - רוחניות פמיניסטית בהתהוות', אשה ויהדותה - שיח פמיניסטי-דתי עכשווי, ערכה טובה כהן, ראבן מס, ירושלים תשע"ד, עמ' 63-71 (עם דבורה עברון). </div> </li> <li> <div align="right">.(2015) Some Thoughts on Women, Commandments and Time ", Women in Judaism: A Multidisciplinary Journal, Vol.12:1" </div> </li> <li> <div align="right">"קצת אחרת – על מצבה של האישה בתרבות היהודית", בין נראות יתר לשקיפות: היחס ל"אחר" בחברה הישראלית, עורכים א' שוהם וש' דורון, מוסד ביאליק, ירושלים 2016, עמ' 415-391. </div> </li> <li> <div align="right">'ולא הכלימה': אימהות ובושה בספרות התלמודית, מסכת יג (2017), עמודים 95-117. עם ענבר רווה.</div> </li></ul><p></p><span><div align="right" style="direction: rtl;"><br /><strong>מאמרים אחרים:<br /></strong><br /></div><div align="right" style="direction: rtl;"><ul> <li>"'ומצילות אותנו מן החטא': פירושים נשיים לסוגיה תלמודית", דעות 12 (2001), עמ' 20-16. </li> <li>"קולה של אחות - מחשבות על השכול הלאומי", עמודים 677 (תשס"ד), עמ' 34-35. </li> <li>"ניגון של נשים: לומדות תפילה מחנה", דעות 36 (מרץ 2008), עמ' 30-34. </li> <li>"דרכים של פרידה", לימוד הלימוד, ערך יורם ורטה, המדרשה באורנים ומכון מנדל, 2008, עמ' 131-135. </li> <li>"הגיבורות שלנו", השמיעיני את קולך, בעריכת רחל קרן, 2009, עמ' 107-111. </li> <li>"ניגון נשים: לימודי היהדות פוגשים את המהפכה הפמיניסטית", מסכת חיים - 20 שנה למדרשה באורנים, ערך יורם ורטה, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2010, עמ' 121-134. </li> <li>"חינוך ואקדמיה". הבלוג של ד"ר אריה קיזל, פורסם ב 31.5.2009. </li> <li>"למה הפסקתי ללמד היסטוריה", ". הבלוג של ד"ר אריה קיזל, פורסם ב 12.12.09 </li> <li>על הספר 'תום ותהום – תפילת הקדיש בספרות העברית', אנתולוגיה בעריכת יורם ורטה וירון דוד, דברים - כתב עת אקדמי, 3 (2010), עמ' 186-187. </li> <li>על הספר 'רווח בין האותיות - שיעוריו התלמודיים של לוינס' מאת אליזבט גולדוין, דברים 5 (2012), עמ' 153-155. </li> <li>"מפגשים מהסוג השלישי: יהודים ונוצרים בגליל במאות הראשונות לספירה", ספר המאמרים של כנס הגליל כמרחב מרובה תרבויות, אורנים 2012, עמ' 64-68. </li> <li>"'לא יתייחד אדם' ו'מתייחדת אישה': איסורי הייחוד בסוף מסכת קידושין בין משנה, תוספתא ותלמוד" (הרצאה בקונגרס העולמי ה- 16 למדעי היהדות, ירושלים, קיץ 2013) </li> <li>"מה זה פירוש פמיניסטי ומי צריך את זה?", אתר קולך, 1.1.14</li></ul></div></span>

בהליכי כינוס


תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

2007-2001      ראש החוג לחינוך חברתי-קהילתי, חטיבת מח"ר, אורנים 
2009-2015      רכזת קורסי זהות במסגרת לימודי תעודת ההוראה 
2009-2015      רכזת תכנית 'מיכאל' לסטודנטים יוצאי אתיופיה
2015 ואילך     דיקנית הפקולטה לחינוך
                 

מחוץ למכללה