אתר אישי

ד"ר סתוי בועז

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

דוקטורט בארכיאולוגיה ובתרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב

מומחיות אקדמית


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

כותרת באנגלית: A Historical Reappraisal of the Reigns of Tudhaliya II and ?uppiluliuma I

כותרת בעברית: בחינה היסטורית של מלכות תודחליה ב' ושופילוליומה א'

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

כותרת באנגלית: Studies on the History of Arzawa and Mira in the 15th and 14th Centuries B.C.E.

כותרת בעברית: עיונים בתולדות ארזוה ומירה במאות החמש-עשרה והארבע-עשרה לפנה"ס

ספרים - כתיבה או עריכה

Stavi, B. 2015. TheReign of Tudhaliya II and ?uppiluliuma I. The Contribution of the HittiteDocumentation to a Reconstruction of the Amarna Age (THeth 31).Winter-Verlag. Heidelberg. 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Stavi, B. 2012. The Genealogy of ?uppiluliuma. AoF 38/2: 226–239.

Stavi, B. 2012. HBM 74 from Masat-H?y?k, An Implementation of a Hittite Law? A Discussion on HBM 74 and the Date and Nature of the Archive of Ma?at-H?y?k. SMEA 54: 311–322.

Stavi, B. 2013. The Last Years of Tudhaliya III Reconsidered. in: de Martino, S. and Miller J. L. (eds.). New Results and New Questions on the Reign of Suppiluliuma I (Eothen 19): 133–163.

הצגה בכנסים מדעיים

Stavi, B. 2011. Tudhaliya II's reign as it is reflected in the first tablets of the D? (the 'Deeds of ?uppiluliuma' (CTH 40)). Neue Ergebnisse und neue Fragen zur Herrschaft Suppiluliumas I., 19th-20th Sept. 2011, Ludwig-Maximilians-Universit?t M?nchen.

Stavi, B. 2012. The oscillations in Syria during the Amarna Period. The annual Meeting of the American Schools of Oriental Research (ASOR 2012, Chicago).