אתר אישי

גרוס דלית


קורות חיים

השכלה אקדמית

v     השכלהאקדמית (נא לסמן אתסוג התואר המתאים בעמודה הימנית)

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

 

 

 

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

חינוך – מנהל ציבורי התמקדות במערכות חינוך

Clark university

1997

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

החוג ללשון עברית והחוג לספרות השוואתית

אוניברסיטת חיפה

1995

תעודת הוראה

החוג להוראה

אוניברסיטת חיפה

1996

 

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

תקשורת הורים מחנכים 
הסבת אקדמאים להוראה – הגיל הרך ועל יסודי 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

עבודת תיזה למאסטר ( M.A./  M.Sc.):

בעיות משמעת כגורם מרכזי לשחיקת מורים בחטיבות הביניים 

DISCIPLINE PROBLEMS AS AMAJOR FACTOR INTEACHERS BURNOUT IN JUNIOR HIGH SCHOOL   

_______

 

§ספרים - כתיבהאו עריכה: