אתר אישי

ד"ר אקרמן אייל

סגל אקדמי

  • טלפון:

    821

קורות חיים

מומחיות אקדמית

אלגוריתמים, גיאומטריה דיסקרטית, גיאומטריה חישובית, גיאומטריה קומבינטורית, גרפים גיאומטריים, קומבינטוריקה, תורת הגרפים הגיאומטריים, תיאוריה של מדעי המחשב


Algorithms, Discrete Geometry, Computational Geometry, Combinatorial Geometry, Geometric Graphs, Combinatorics, Geometric Graph Theory, Theory of Computer Science