אתר אישי

ד"ר דנינו-יונה גילה


קורות חיים

השכלה אקדמית

2014                 Ph.D. בפקולטה למדעי החברה, בחוג לחינוך, אוניב'בן גוריון. נושא הדיסרטציה: "הבניית יחסים מגדריים בספרות   הילדים הקנונית הישראלית מ-1977 ואילך".בהנחיית פרופ' יוסי יונה וד"ר בתיה שמעוני.

 

19951990      M.A. בחינוך:במסלול לתוכניות לימודים, לדרכי הוראה ולדרכי הדרכת מורים,

אוניברסיטתחיפה. מועד קבלת התואר 1996.

נושאהתיזה:"מועצות תלמידים  מעמדןומידת מעורבותן: יישום תהליכים דמוקרטיים בחברת התלמידים בבית הספר"בהנחיית פרופ' מיכאל כץ.

 

1993            רשיוןהוראה קבוע לבתי הספר העל  יסודיים 

 

19851982B.A.בחינוך במסלול לתוכניות לימודים

                                 בספרות  - עברית והשוואתית,

                                 אוניברסיטת חיפה. מועד קבלת התואר 1988.

מומחיות אקדמית

קריאה פמיניסטית


Feminist Literary Criticism

הוראה

במכללת אורנים

1. סוגיות בספרות ילדים: אוכל, רזון ושמנות.
2. על מי ועל מה בכיפה אדומה.
3. לשון ספרות הילדים.
4. קריאה פמיניסטית בספרות הילדים.
5. קריאה ביקורתית בספרות ילדים.
6. איור.

מחוץ למכללה

1. אסטרטגיות בהוראה

2. תכנון יחידת לימוד

3. ניתוח אירועים מחיי ביה"ס והכיתה

4. ספרות ילדים

6. גישות רדיקליות בחינוך

7. פיתוח ותכנון לימודים  

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Ph.D.  

הבניית יחסים מגדריים בספרות הילדים הקנונית הישראלית מ –1977 ואילך

The Construction of Gender Relations in Canon Israeli Children's Literature from 1977 Onwards 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

.M.A

מועצות תלמידים מעמדן ומידת מעורבותן: יישום תהליכים דמוקרטיים בחברת התלמידים בבית הספר.

Pupil's Councils –Their  Status and Involvement: Implementationof Democratic Processes Within Pupil's Society in School

ספרים - כתיבה או עריכה

ילדות טובות: הבניית יחסים מגדריים בספרות הילדיםהקנונית הישראלית. תל אביב: רסלינג, 2017.        

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

2019: "חתרנות ויזואלית בספרי ילדים העוסקים ביחסים בין- דוריים". בין השורות,  כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער. כרך 3תשע"ט. עמ' 155-191.

2018: שחורדינית בהוליווד? על פמיניזם, מגדר, אתניות וגזע בספר הילדים 'מלכי מונרו מורדוך' כמקרה מבחן. בתוך: ב' גורמזאנו-גורפינקל, ש' קשת, ק' גרינבלט ופ' אבו-שקרה (עורכים), גזענות, סקסיזם והדרה מרובה בראי האמנות החזותית בישראל. תל אביב: אחותי, עמ' 67-84.

 

2017: "מדיקליזציה של שמנות בספרות הילדים וממדיה המגדריים. כתב העת "דברים", 9, פברואר 2017.

2017: "נרטיבים ודימויי נוף: הדים לסכסוך הישראלי-פלסטיני בשלושה ספרי ילדים". כתב העת "ילדות", 2 אלול תשע"ז, אוגוסט 2017.

2010:        
"'לשחרר את הפיות מאת יהודית קציר כמקרה מבחן לביטוי מסר ערכי 
מילולי וחזותי בספרותהילדים" בתוך: מכטר, א. עורך. (2010) אוריינות חזותית עיון מחקר ויצירה.הוצאת רסלינג והמרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה.

1995ניתוח ארועים מחיי ביה"ס והכתה תוכנית לימודים למורי מורים במכללות ובסמינרים,  משרד החינוך, מכון מופ"ת.   

דוחות מחקר

 

1997דו"חמחקר אתנוגרפי התערבות הוליסטית ב 30 ישובים, הוצאת משרד החינוך.

 

1996דו"חמחקר אתנוגרפי התערבות הוליסטית ב 30 ישובים, הוצאת משרד החינוך.

 

1993דו"חמחקר אתנוגרפי התערבות הוליסטית ב 30 ישובים, הוצאת מחלקתהפרסומים, משרד החינוך. 

 

1993דו"חמחקר בנושא: נושא מרכז שנתי, הוצאת מחלקתהפרסומים, משרד החינוך.  

 

1992דו"חמחקר בנושא : העיסוק באקטואליה בבתי הספר, הוצאת מחלקת  הפרסומים, משרד החינוך.

 

1992דו"חמחקר בנושא :  מעמד מועצות התלמידיםבביה"ס, הוצאת מחלקת  הפרסומים, משרדהחינוך. 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

מחוץ למכללה

משנת 2001  ועד 2017 - מרכזת ארצית של הפורום לפיתוח מקצועי למורים במכללות האקדמיות במכוןמופת, משרד החינוך.

משנת 1998 - מנהלת לימודי חוץ במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה

מרחב אישי

אני מאמינה בשוויון בין אנשים, בהעצמת נשים בכלל ובהעצמת נשים מקבוצות מוחלשות ומודרות בלל ובפרט: מזרחיות, אתיופיות, רוסיות וערביות. אני מאמינה שצריכה להיות חלוקת משאבים צודקת בין הפריפריה והמרכז, גם אם נדרשת לשם כך חלוקת משאבים מבראשית.אני עוסקת בחינוך כי אני רוצה לקחת חלק בפיתוח חשיבה ביקורתית במערכת החינוך בתהליכי הכשרת מורים ומורות גננות וגננים.