אתר אישי

ד"ר רוגני חגי

סגל אקדמי

 • שעות קבלה:

  יום ג' 14:30-15:30

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

ב.א

ספרות ולשון עברית

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת חיפה

1975

מ.א

ספרות עברית והשוואתית

אוניברסיטת חיפה

1991

ד"ר

ספרות עברית והשוואתית

אוניברסיטת חיפה

2005

מומחיות אקדמית

דידקטיקה של לשון, דידקטיקה של ספרות, הסכסוך היהודי-ערבי בספרות, כתיבה אקדמית, מערכת ההגאים בעברית, מערכת הצורות בעברית, עברית בת זמננו, עריכה לשונית, רטוריקה, שירה, שירה עברית מודרנית, שירה פוליטית, תורת ההגה והצורות


Language pedagogy – L1, Literary pedagogy, The Jewish Arab conflict in poetry, Academic writing, Hebrew phonology, Hebrew morphology, Contemporary Hebrew, Language editing, Rhetoric, Poetry, Modern Hebrew poetry, Political poetry, Hebrew Phonology and Morphology

הוראה

במכללת אורנים

 • יסודות השירה
 • סוגיות בשירה עברית מודרנית
 • החברה הישראלית בראי הספרות
 • דידקטיקה של ספרות
 • דידקטיקה של לשון
 • תורת ההגה והצורות
 • עברית בת זמננו
 • אמנות הדיבור
 • עריכה לשונית (עריכה טכנית, עריכה מדעית, סדנת עריכה)

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

"מוּל הַכְּפָר שֶׁחָרַב": עמדות פוליטיות כלפי הסכסוך היהודי-ערבי בשירה העברית, 1929 – 1967 (בהדרכת פרופ' ראובן שהם)

  Facing the Ruined Village: Political Positions on the Jewish Arab Conflict in Hebrew Poetry, 1929-1967 (Supervised by Prof. Reuven Shoham).

  עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

  היבטים מבניים ביצירת דוד שחר ובטקסט תלמודי: עיון משווה (בהדרכת ד"ר עפרה מאיר)

  Structural Aspects in David Shachar's Work and in a Talmudic Text: A comperative Study (Supervised by Dr Ofra Meir)

  ספרים - כתיבה או עריכה

  מול הכפר שחרב: השירה העברית והסכסוך היהודי-ערבי, 1967-1929. הוצאת פרדס, חיפה: 2006.

   

  ספרי לימוד:

  הכרם: מקראה לעברית בבית הספר הערבי (שלושה כרכים: לכיתות ז', ח', ט'). עורך: מאהר ח'דר. מדריך למורה מאת חגי רוגני. הוצאת הואדי, חיפה 2005 – 2009. באישור גף אישור ספרי לימוד, משרד החינוך.

  המעיין השלם: הכנה לבחינת הבגרות בספרות עברית בבתי הספר הערביים (שני כרכים: ליחידה א' וליחידה ב'). מאת מאהר ח'דר וחגי רוגני. הוצאת הואדי, חיפה, 2009. באישור גף אישור ספרי לימוד, משרד החינוך.

  ישר ולעניין: הבנה והבעה בעברית. מאת מאהר ח'דר וחגי רוגני. כולל מדריך למורה מאת המחברים. הוצאת הואדי, חיפה, 2013. באישור גף אישור ספרי לימוד, משרד החינוך.

   

  מאמרים

  כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

  רוגני, חגי (2009). רטוריקה של שליטה גברית ביחסי אדם-אדמה: היבטים מגדריים ואקולוגיים בשירים שליוו את מפעל ההתיישבות הציוני. עיונים בשפה וחברה, 2(1): 62-48. 

  רוגני, חגי (2010). "ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן. דברים, 3. עמ' 36-23.

  רוגני, חגי (2012). רק ציפורי מסע יודעות: על הגירה ופליטות בשירה. הגירה, 1, עמ' 50-32.  

  רוגני חגי וגורני, עדנה (2012). "אם שופכת הארץ את החולה, אם שופך העולם עם": אקולוגיה, פוליטיקה ומגדר בשירי אבות ישורון על ייבוש החולה. בתוך ספר המאמרים של כנס "הגליל כמרחב מרובה תרבויות" (עמ' 137-126). טבעון: מכללת אורנים.

  גורני, עדנה ורוגני, חגי (2012). כיבוש הארץ וייבוש החולה בשירי אבות ישורון. בתוך מבחר הרצאות מתוך הכנס: הנכבה הפלסטינית בקולנוע ובספרות בישראל (עמ' 23-14).

  אתר זוכרותhttp://zochrot.org/sites/default/files/qvbts_hrtsvt.pdf

  רוגני חגי (2014). שלוש ערים בליל קיץ: שירי כרך מאת ביאליק ואלתרמן בהשפעת בודלר. 

  אתר נתן אלתרמן http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=otyuv1bLbF0%3d&tabid=65&mid=455

  בהליכי כינוס

   

   

   


  הצגה בכנסים מדעיים

  • מקֶסֶם הקְרָב להֶלֶם האשמה: חיים גורי כמשורר-חייל. כנס מורים חוקרים, מכללת אורנים 24.5.2005.
  • צרבת הבשר הארורה: על פן אחד ב"שירי חותם" מאת חיים גורי. כנס בנושא: "בין הנודרים ובין הנדרים" (עם צאת ספרו של ראובן שהם), מחווה ליצירתו של חיים גורי. החוג לספרות עברית והשוואתית אוניברסיטת חיפה, 16.1.2007.
  • לשון כלאיים מול נורמה של טהרנות: על חירות הלשון של אבות ישורון. כנס עברית שפה חיה, מכללת אורנים 5.2.2007.
  • "בָּרוּךְ אַפָּם כִּי עַז": על תחבולות רטוריות בשירתו הפוליטית של אורי צבי גרינברג. כנס איל"ש, מכללת דוד ילין, ירושלים, 10.4.2007.
  • "היתר אינו שתיקה. היתר צעקה": עמיחי והכפר הערבי הנטוש. יהודה עמיחי: כנס רב-תחומי במשכנות שאננים, ירושלים, 29-30.4.2007.
  • על קו המפתן בו הטור נפרד מהשיר: אלתרמן בין האישי לבין הפוליטי. כנס בנושא: "מה למדעי הרוח ולפוליטיקה?", הפקולטה ללימודים מתקדמים, מכללת אורנים, 2.4.2008.
  • יישוב הארץ כאקט של שליטה גברית: קריאה אקופמיניסטית בשירים שליוו את המפעל הציוני. כנס מורי לשון במכללות. מכון מופ"ת, 12.2.2009.
  • לחבר ספרי לימוד להוראת העברית בבית הספר הערבי. חגי רוגני ומאהר ח'דר. כנס מחקר עיון ויצירה באורנים, מכללת אורנים, 28.6.2009
  • "אֲחוֹתָהּ שֶׁל כִּנֶרֶת לַמָּוֶת נִגֶּרֶת": אבות ישורון קושר בין ייבוש החולה לגורל האדם. חגי רוגני ועדנה גורני. הרצאה בכנס הגליל, מכללת אורנים, 24.2.2010.
  • "אָנוּדָה עִם שִׁיר וְתֵבַת נְגִינָה": לאה גולדברג בדיאלוג שירי עם נתן אלתרמן. כנס מחקר, עיון ויצירה באורנים, מכללת אורנים, 28.12.2010.
  • "שרידי מגורינו נסחפו בזרם": ביטויים שיריים של עקירה ושל אובדן בית. כנס 'זיכרון, תרבות והשיח הטיפולי'. מכללת אורנים, 4.4.2011.
  • שלוש ערים בליל קיץ: ביאליק, אלתרמן והרוח של בודלר.  כנס מחקר, עיון ויצירה באורנים, מכללת אורנים, 20.2.2012.
  • "וידו מהפכת בגלויה המצוירה מהפוסטה": על גלויות בספרות. 'שיח גלויות', במסגרת התערוכה 'מדברים גלויות', המרחב לאמנות מעורבת והמכון לאמנות, מכללת אורנים, 19.3.2013.

  תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

  במכללת אורנים

  רכז לימודי לשון למסלולי הוראה 2000 - 2006

  חבר מערכת "רוח אורנים"

  רכז תכנית מורים חרדים 2014 - 2017

  עורך-שותף "קו נטוי"

  מחוץ למכללה

  מרכז פורום רכזי לשון במכללות, מכון מופ"ת, משרד החינוך, 2002 – 2003. 

  מעורבות ועשייה באורנים

  מרחב אישי

  אני מאמין בהוראה המשלבת מחויבות עמוקה לתחום ההוראה ומחויבות לסטודנטים, תוך הכרת עולמם והתחברות אליהם. שאיפתי היא שהסטודנטים ילמדו מתוך עניין אמיתי ומתוך הנאה. כאיש ספרות אני רוצה לעורר את הסטודנטים לגלות את היופי שביצירות הספרות הנלמדות ולאהוב אותן. ברצוני לעודד אותם לגלות פתיחות לאפשרויות הבנה שונות ולקריאה ביקורתית של הטקסט הספרותי מתוך עמדה בסיסית של אהבת אדם ושל אמת. כאיש לשון אני רוצה לראותם תופסים את יופייה המיוחד של הלשון העברית ומבינים אותה כמערכת בעלת היגיון פנימי גאוני, שהיא גם חיה, דינמית ומשתנה ללא הרף. כמדריך דידקטי אני שואף להכשיר מורים שהם אנשי רוח, אנשי ספרות ואנשי לשון, האוהבים את תלמידיהם, מצמיחים ומעודדים אותם. מורים הגאים בעבודתם, הלומדים ומשתנים כל העת ורואים את עצמם כסוכני שינוי המוכנים להיאבק על עמדותיהם.