אתר אישי

מוראד-סלאמה קטף

מפתחת התכנים בתוכנית ההכשרה העל יסודית

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

 

 

 

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

מדעי המדינה

אונ' חיפה

2010

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

תקשורת ומדעי המדינה

אונ' חיפה

2002

תעודת הוראה

החוג להוראה

אונ' חיפה

2003

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

דידקטיקה א' בתקשורת

רשימת פרסומים

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

2011+ מנהלת פדגוגית במרכז לחינוך הומניסטי בבית לוחמי הגטאות.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

מחוץ למכללה

 2009+ מדריכה פדגוגית ורכזת PDS בפקולטה לחינוך באונ' חיפה.

תפקידים ציבוריים

2002+ מדריכה ארצית לתקשורת בבתי הספר הערביים התיכוניים (המסלול העיוני)