אתר אישי

אלדר קובי


 • טלפון:

  04-9838803
 • שעות קבלה:

  יום ב' 12:00-13:00

קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר ראשון - הוראת מדעים במתמטיקה ופיסיקה, הטכניון בחיפה. 1982

תואר שני - חקר ביצועים וניתוח מערכות, הטכניון בחיפה. 1990

תואר שני - התכנית הרב-תחומית לניהול מצבי חרום ואסון, אוניברסיטת תל אביב. 2012

מומחיות אקדמית

חינוך מתמטי, הוראת מתמטיקה, חקר ביצועים וניתוח מערכות


Mathematics Education, Operations Research

הוראה

במכללת אורנים

 • תורת המספרים
 • תולדות המתמטיקה
 • סטטיסטיקה והסתברות
 • אלגברה
 • גיאומטריה

 

רשימת פרסומים

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מרחק אופטימלי בין שני מסעפים של צומת מפוצל , המכון לחקר התחבורה דו"ח מחקר 1991 

IT in Teacher Education, WCCE95 , Professional Group DG04b, July 95. 

Optimal distance between two branches of uncontrolled split intersection, 

Transportation Research, July 2001.

 קובץ שירים " בארץ הערב " הוצאת "עקד – טרקלין" , 1992.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 תפקידים  במכללה: 

 • רכז התמחות המתמטיקה תשנ"ה – תשנ"ח
 • מרכז השתלמות " הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה בחט"ב " תשנ"ה
 • חבר צוות מעורבות הוליסטית בביר מכסור תשנ"ו
 • מרכז השתלמות "מורים מומחים למתמטיקה בבי"ס יסודי" תשנ"ז
 • חבר ועדת בחירות לועדת מנויים תשנ"ח
 • חבר הצוות המרכזי להקמת המסלול העל יסודי תשנ"ח
 • חבר צוות הקמת היחידה למחקר והערכה תשנ"ח
 • חבר הועדה לארגון הרחבות הסמכה ותעודות הוראה במכללה תשנ"ט
 • מנהל מרכז ההשתלמויות במכון לשיפור דרכי הוראה ב"אורנים" תשנ"ח - תשנ"ט
 • מרכז החטיבה ללימודי המשך תשס"א – תשס"ד
 • מרכז לימודי השלמה לתואר ראשון תשס"ה – תשס"ו
 • ראש המינהל אקדמי במכללה - תשס"ז - תשע"ד.

מחוץ למכללה

 • מרכז המתמטיקה בביה"ס "העמק המערבי" ביפעת תש"ן – תשנ"ה
 • חבר צוות הנהגה בית ספרית בתמרת תשנ"ה
 • חבר פורום מורי המתמטיקה במכללות מכון מופ"ת תשנ"ו