אתר אישי

פרופ' דוירי מרואן

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

D.Sc. (דוקטור)

הפקולטה לרפואה

טכניון

1991

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

פסיכולוגיה קלינית

אוניברסיטת חיפה

1978

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

פסיכולוגיה וחינוך

אוניברסיטת חיפה

1975

התמחויות

ממחה ומדריך חינוכי, ריפואי, והתפתחותי

מומחה קליני

 

 

מומחיות אקדמית

בריאות נפש, טיפול מטפורי, סגנונות הורות, פסיכולוגיה בין תרבותית, פסיכותרפיה, תרבות-אנאליזה


Mental health, Metaphor therapy, Parenting styles, Cross-cultural psychology, Psychotherapy, Culture-Analysis

הוראה

במכללת אורנים

 • 2000-2004 מרצה (ב' 2002 מרצה בכיר), תוכנית הסבה למ.א. בייעוץ חינוכי, המכללה האקדמית באורנים, אורנים-טבעון. 2004-עכשיו מרצה בכיר*, תוכנית Med בייעוץ חינוכי, המכללה האקדמית באורנים, אורנים-טבעון.
 • 2002-עכשיו מרצה בכיר*, החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן, עמק יזרעאל.
 • (הדרגה ניתנה מטעם המכללה האקדמית עמק יזרעאל).
 • 2005-עכשיו פרופסור חבר, החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן, ותוכנית Med בייעוץ חינוכי, המכללה האקדמית באורנים, אורנים-טבעון
 • 2000-2004 אוניברסיטת חיפה (6 קורסים לתואר שני של 4 ש"ס)
  • סמינריון (או קורס) יעוץ רגיש תרבות (2 סמינריונים וקורס אחד)
  • הראיון היעוצי (3 קורסים)

  2000-2006 המכללה האקדמאית אורנים, תוכנית M.Ed (11 קורסים וסמינריונים לתואר שני)
  • סמינריון יעוץ רגיש תרבות (4 סמינריונים)
  • היבטים פסיכו-חינוכיים בייעוץ (4 קורסים)
  • פרקטיקום בייעוץ חינוכי (קורס אחד)
  • פסיכודיאגנוסטיקה והערכה חינוכית (קורס אחד)
  • עבודה יעוצית עם חרדה ולחץ (קורס אחד)

  2000-2001 המכללה האקדמית אורנים (3 קורסים לתואר ראשון 2 ש"ש)
  • פסיכודיאגנוסטיקה (2 קורסים)
  • מיומנויות התצפית (קורס אחד)

  2002-2005 המכללה האקדמית עמק יזרעאל (12 קורסים לתואר ראשון של 4 ש"ס)
  • מבוא לפסיכותרפיה (4 קורסים)
  • פסיכולוגיה רפואית (סמינריון ו 3 קורסים)
  • תיאוריות אישיות (4 קורסים)

  מחוץ למכללה

 • 1990-1994 מרצה , המחלקה להוראת המדעים, הטכניון, חיפה.
 • 1994-1997 מרצה, Graduate studies in Psychology, Nova Southeastern University, Florida, USA.
 • 2000-2005 מרצה, תוכנית מ.א. בייעוץ חינוכי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, חיפה.
 • 1991-1993 הטכניון, המחלקה להוראת המדעים (6 קורסים של 2 ש"ס)
  • פסיכולוגיה קוגניטיבית (2 קורסים)
  • פסיכולוגיה התפתחותית (2 קורסים)
  • פסיכולוגיה חברתית (2 קורסים)

  1995-1997 Nova Southeastern University, Center for Graduate Psychological Studies
  (9 קורסים לתואר השלישי, 4 ש"ס)
  • Cross-cultural counseling (3 courses)
  • Developmental psychology (2 courses)
  • Psychological intervention in somatic disorders (2 courses)
  • Diagnosis and treatment of dissociative disorders (2 courses)


  1995-1997 Nova Southeastern University, Center for Graduate Psychological Studies
  (16 קורסים לתואר שני, 4 ש"ס)
  • Psychopathology of child and adolescent (4 courses)
  • Adult psychopathology (5 courses)
  • Personality theories (2 courses)
  • Consultation skills (3 courses)
  • Cross-cultural counseling (2 courses)

  2000-2004 אוניברסיטת חיפה (6 קורסים לתואר שני של 4 ש"ס)
  • סמינריון (או קורס) יעוץ רגיש תרבות (2 סמינריונים וקורס אחד)
  • הראיון היעוצי (3 קורסים)

  רשימת פרסומים

  נושאי תיזה

  עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

  דוירי, מ. (1990). שימוש בפוטנציאלים מעוררים לבדיקת הקשב, ההכחשה, והסחת הדעת בקרב רפרסיביים וסנסטיביים בזמן ציפייה לאיום פיזי. בהנחית פרופ' הלל פרת, המחלקה לביולוגיה של ההתנהגות, הפקולטה לרפואה, הטכניון. (העבודה התפרסמה בכתב העת פסיכולוגיה, ראה סעיף מאמרים).

  עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

  דוירי, מ. (1980). חיזוק ההערכה העצמית של הנערים בתוכנית כלכלת אסימונים. בהנחית פרופ' מרלין ספר, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

  ספרים - כתיבה או עריכה

   Dwairy, M. (1987). How to deal with our children's problems. Haifa, Israel: El Ettihad. Reprinted in 1988 & 1990. (In Arabic).

  Dwairy, M. (1991). More about dealing with our children's problems. Arrabi, Israel: Arrabi Press. (In Arabic).

  Dwairy, M. (1997). Personality, culture, and Arab society. Jerusalem: Al-Noor Press. (In Arabic).

  Dwairy, M. (1998). More about dealing with our children's problems. (Extended edition) Arrabi, Israel: Arrabi Press. (In Arabic).

  Dwairy, E., Dwairy, M., & Tabri, K. (1998). Ya nas [Hallo people]. Nazareth, Israel: Dar Al Elham publications (in Arabic).

  Dwairy, M. (1998). Cross cultural counseling: The Arab Palestinian case. New York: Haworth Press.

  **Dwairy, M. (2006). Counseling and Psychotherapy with Arabs and Muslims: A Culturally Sensitive Approach. New York: Teachers College Press, Columbia University. Was in press, Published in May 2006.

  Dwairy, M. (2007). Dealing with our children's problems. 4th revised edition. Jerusalem, Israel: Rawan. (In Arabic).

  Dwairy, M. (2007) Developing intelligence and personality and enhancing children’s achievement: A guide to parents and excercises to children. Nazareth, Israel: AAFAQ for developing talents and abilities. (In Arabic).

  מאמרים

  כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

  מאמרים בעיתונים עם שיפוט שהתפרסמו או בשלבי פרסום סופיים:

  דוירי, מ., פרת, ה. (1991). שימוש בפוטנציאלים מעוררים לבדיקת הכחשה וקשב בקרב רפרסיביים וסנסטיביים. פסיכולוגיה, 2, 40-52.

   Dwairy, M., & Van Sickle, T. D. (1996). Western psychotherapy in traditional Arabic societies. Clinical Psychology Review. 16(3), 231 249

  Dwairy, M. (1997). Addressing the repressed needs of the Arabic client. Cultural Diversity and Mental Health (APA journal), 3(1), 1-12.

  Dwairy, M. (1997). A biopsychosocial model of metaphor therapy with holistic cultures. Clinical Psychology Review, 17 (5), 191- 205.

  Dwairy, M. (1999). Toward psycho-cultural approach in Middle Eastern societies. Clinical Psychology Review, 19(8), 909-915.

  Dwairy, M. (2001). The role of fear and guilt in the Israeli politics. Qadaya Israelya: The Palestinian forum for Israeli Studies, 4, 32-40. (in Arabic).

  Dwairy, M. (2001). Therapeutic use of physical environment: Talking about an object. Journal of Clinical Activities, Assignments & Handouts in Psychotherapy Practice. 1(1), 61-71.

  Dwairy, M. (2002). Foundations of a psycho-social dynamic personality theory of collective people. Clinical Psychology Review, 22, 343-360.

  Dwairy, M. (2002). Psychotherapy in competition with culture: A case study of an Arabic woman. Clinical Case Studies, 1(3) 254-267.

  Dwairy, M., & Abu Baker, K. (2003). Cultural norms versus state laws in treating incest: A suggested model for Arab Families. Child Abuse and Neglect, 27, 109-123. (Both authors contributed equally to this paper; each considered as a principal author).

  Dwairy, M. (2003). Components of physical environment as metaphors in therapy. Annals of the American Psychotherapy Association, 6(1), 34-40.

  Dwairy, M. (2003). Validation of multigenerational interconnectedness scale among Arab adolescents. Psychological Reports, 93, 697-704.

  Dwairy, M. (2004). Dynamic approach to learning disability assessment: Dwairy’s learning disability test (DLDT). Dyslexia: An International Journal of Research and Practice. 10, 1-23.

  Dwairy, M. (2004). Revising psychology: A Cross-cultural critique on theories of psychology. Derasat Nafseyah. 14(1), 3-29. (in Arabic)

  Dwairy, M. (2004). Culturally sensitive education: Adapting self-oriented assertiveness training to collective minorities. Special issue of Journal of Social Issues, 60(2), 323-335.

  Dwairy, M. (2004). Parenting styles and psychological adjustment of Arab adolescents. Transcultural Psychiatry. 41(2), 233-252.

  Dwairy, M. (2004). Internal-structural validity of Objective Measure of Ego-Identity Status among Arab adolescents. Identity: An international Journal of Theory and Research, 4(2), 133-144.

  Dwairy, M. (2004). Parenting styles and psychological adjustment of Arab gifted children. Gifted Child Quarterly. 48(4), 275-286.

  Dwairy, M. (2004). Individuation among Bedouin versus urban Arab adolescents: National, ethnic and gender differences. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology (APA journal), 10(4), 340-350.

  Dwairy, M. (2005). Problem solving conversation with children. Intervention in School and Clinic. Scheduled to 40(3), 144-150.

  Dwairy, M. (2005) Stress management among collective societies: The case of the Palestinian-Arabs in Israel. Australian Journal of Disaster and Trauma Studies (Electronic peer review journal), ISBN 1174-4707, 2005(1).

  Dwairy, M., & Menshar K. E. (2006). Parenting style, individuation, and mental health of adolescents in Egypt. Journal of adolescence.29, 103-117.

  Dwairy, M. (2006). The psycho-social function of reincarnation among Druze. Culture, Medicine and Psychiatry, 30(1), 1-25.

  Dwairy, M. & Achoui, M. (2006). Introduction to three cross-regional research studies on parenting styles, individuation, and mental health in the Arab societies. Journal of Cross-Cultural Psychology 37 (3), 221-229.

  Dwairy, M., Achoui, M., Abouserie, R., Farah, A., Ghazal, I, Fayad, M., & Khan, H. (2006). Parenting styles in the Arab societies: A first cross-regional research study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(3), 230-247.

  Dwairy, M., Achoui, M., Abouserie, R., & Farah, A. (2006). Adolescent-family connectedness among Arabs: A second cross-regional research study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(3), 248-261.

  Dwairy, M., Achoui, M., Abouserie, R., & Farah A. (2006). Parenting styles, individuation, and mental health of Arab adolescents: A third cross-regional research study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(3), 262-272.

  Achoui, M., Dwairy, M., & Al Ali M. (2006). Parenting styles and Saudi children’s mental health: Empirical study. Majallat Al Tofoolah Al Arabiah [Journal of Arab Childhood] (Kuwaiti refereed journal), 27(7), 35-56. (in Arabic).

   דוירי, מ. (2006). סוגיות בהערכה פסיכולוגית של קליינטים מחברה קולקטיביסטית: המקרה של ערבים ומוסלמים. שיחות: כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה. כרך כ"א חוברת 1.

   Dairy, M. (Nov. 2006). Causality and the Phenomenon of Contradictory Outcomes in Research, Journal of Chinese Clinical Medicine, 5, 272-282 (A Chinese reviewed journal). http://www.cjmed.net/newsContent.aspx?id=67

  Dwairy, M. (2007). Parental inconsistency versus parental authoritarianism: Association with symptoms of psychological disorders, Journal of Youth and Adolescence, DOI 10.1007/s10964-007-9169-3 (Springer’s electronic reviewed journal).

  Dwairy, M. (2009). Culture-analysis and metaphor therapy with Arab-Muslim clients. Journal of Clinical Psychology, 65:2, 199-209.

  Dwairy, M. (in press). Introduction to Five Articles on Worldwide Research on Parenting, Culture, and Psychological Adjustment of Children. Journal of Cross-Cultural Psychology.
  Dwairy, M., Achoui, M. (in press). Adolescents-Family Connectedness: A First Worldwide Research Study on Parenting, Culture, and Psychological Adjustment of Children. Journal of Cross-Cultural Psychology.

  Dwairy, M., Achoui, M. (in press). Parental Control: A Second Worldwide Research Study on Parenting, Culture, and Psychological Adjustment of Children. Journal of Cross-Cultural Psychology.

  Dwairy, M. (in press). Parental Inconsistency: A Third Worldwide Research Study on Parenting, Culture, and Psychological Adjustment of Children. Journal of Cross-Cultural Psychology.

  Dwairy, M. (in press). Parental Acceptance-Rejection: A Fourth Worldwide Research Study on Parenting, Culture, and Psychological Adjustment of Children. Journal of Cross-Cultural Psychology.

  Dwairy, M., Achoui, M., Filus, A., Rezvan nia, P., Casullo, M., & Vohra, N. (in press). Parenting, Mental Health and Culture: A Fifth Worldwide Research Study. Journal of Cross-Cultural Psychology.

  Dwairy, M. (in press). Towards a Systemic Approach in Parenting Research: Caution against Reductionist Research. Journal of Family Psychology.
  Achoui, M., Dawairy, M., El-Ali, M. Khlal, N., and Al-Sayar J. (Submitted). Acceptance and consistency in parenting: Comparative research in Arab societies. Arab Children Journal (Kuwait) (In Arabic)
  Dwairy, M., and Dor. A. (2009). Parenting and psychological adjustment of adolescent immigrants in Israel. Journal of Family Psychology

  הצגה בכנסים מדעיים

  27 אפריל עד 1 מאי 2007 

    Member of the organizing committee to “The Second Middle East and North Africa Regional Conference on Psychology (2nd MENARCP) on “Psychology and Modern Life Challenges”
  International Union of Psychological Science (IUPsyS), International Association of Applied Psychology (IAAP), and International Association of Cross-Cultural Psychology (IACCP). Amman, Gordan

  26 מרץ 2007 מה שרואים מכאן לא רואים משם: היבטים בייעוץ רגיש תרבות המכללה האקדמית באורנים אורנים
  2006-2008 Member of the “International Scientific Committee” of the IACCP Congress 2008. International Association of Cross-Cultural Psychology (IACCP) ברימן, גרמניה

   26 ינואר 2006 יו"ר הכנס המדעי השני - פסיכולוגיה ובריאות הנפש בחברה הערבית בישראל המכללה האקדמית, עמק יזרעאל וארגון עובדי בריאות הנפש הערבים עמק יזרעאל

  3 מאי 2005* יחסי יהודים וערבים בתנאי טראומה מתמשכים המכללה האקדמית, עמק יזרעאל, קרן אברהם, ונט"ל עמק יזרעאל

  18 ינואר 2005 שיח עמיתים: מורים לומדים ממורים יום עיון לסגל החוג למדעי ההתנהגות, במכללת עמק יזרעאל
  עמק יזרעאל

  6-7 יולי 2004* סוגיות פסיכו-חברתיות בקרב אוכלוסיות ילידים אוניברסיטת בן גוריון, המרכז למען הבדווים אוניברסיטת בן גוריון.

  10-11 יוני 2004* הכנס הארצי הראשון של המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל: מצב חברתי, תרבותי, פוליטי, וכלכלי ואסטרטגיות עתידיות אבן ח'לדון: העמותה הערבית למחקר ופיתוח, והועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בית התרבות, נצרת

  21 ינואר 2004 הכנס המדעי הראשון על בריאות הנפש בקרב הערבים בישראל
  המכללה האקדמית עמק יזרעאל וארגון הפסיכולוגים הערבים בישראל עמק יזרעאל

  27מרץ 1993 אלימות בסקטור הערבי ארגון אנשי בריאות הנפש הערבים/ ועד ראשי השלטון המקומי הערבים
  נצרת.

  7 מרץ 1992 יחסי יהודים וערבים ארגון אנשי בריאות הנפש הערבים/"אימות" אנשי בריאות נפש למען שלום
  נצרת

  8 מרץ 1991 הפרעות חרדה והטיפול בהם ארגון אנשי בריאות הנפש הערבים ב"ח נצרת

  יולי 1990* הועידה הארצית השניה על החינוך הערבי* ועד ראשי השלטון המקומי הערבים שפר עם

  אוגוסט 1988 הועידה הארצית הראשונה על המצב החברתי בסקטור הערבי ועד ראשי השלטון המקומי הערבים/ ארגון האקדמאים בנצרת נצרת.

  אוגוסט 1986 הועידה הארצית הראשונה על מצב הבריאות בסקטור הערבי ועד ראשי השלטון המקומי הערבים/ ארגון האקדמאים בנצרת נצרת.

  28 ינואר 1984 הועידה הארצית היהודית הערבית נגד הגזענות ועד ראשי השלטון המקומי הערבים/ ארגון האקדמאים בנצרת/מפלגות המרכז והשמאל/עשרות ארגוני דו-קיום ושלום נצרת.

  פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

   

  פעילות חברתית וציבורית: 


  2004 - עכשיו "עדאלה" המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל יו"ר הועד המנהל
  2003- עכשיו Regional Council of Arab Psychology Association (International Union of Psychological Science) חבר ועדת הכנה.
  2002-2004 "עדאלה" המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל חבר הועד המנהל.
  1990-1994 ארגון העובדים הערבים בבריאות הנפש מייסד ויו"ר.
  1993-1994 האגודה הישראלית לטיפול-התנהגותי-קוגניטיבי חבר ומרכז סניף הצפון.
  1984-1994 ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי חבר.
  1988-1992 ועדת המעקב לעניינים החברתיים בסקטור הערבי מייסד וחבר.
  1986-1990 ועדת המעקב לענייני הבריאות בסקטור הערבי מיסד וחבר.
  1984-1986 הועדה הארצית היהודית-ערבית נגד הגזענות מייסד ויו"ר.
  1980-1990 ארגון האקדמאים בנצרת (אז כ' 500 חברים) יו"ר.

  תפקידים ציבוריים

  1979-עכשיו הסתדרות הפסיכולוגים בישראל חבר.
  1986-עכשיו החטיבה החינוכית בהסתדרות הפסיכולוגים חבר.
  1986-עכשיו החטיבה ההתפתחותית בהסתדרות הפסיכולוגים חבר.
  1999-עכשיו החטיבה הקלינית בהסתדרות הפסיכולוגים חבר.
  1992-עכשיו החטיבה הרפואית בהסתדרות הפסיכולוגים חבר.
  1992-1996 האגודה האמריקאית לפסיכופיזיולוגיה וביופיידבק חבר.
  1990-1994 האגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה וביופיידבק חבר.
  2007 Society for Interpersonal Acceptance and Rejection חבר.